Nhà bạn Nam nuôi cả gà và lợn. Biết gà nhiều hơn lợn 6 con nhưng số chân gà lại ít hơn số chân lợn 6 chân. Hỏi nhà Nam nuôi bao nhiêu con gà và bao nhiêu con lợn?

----------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ vào ô Gửi ý kiến bên dưới. Ba bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng và đáp án sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 15/1/2016. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy ngày 16/1/2016

----------------

Chúc mừng các bạn sau đã có lời giải hay và sớm nhất; Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math.

1. Lê Khánh Loan

2. Nguyễn Lê Lâm Phúc, Trường THCS Nam Hà, Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

3. Huy Hoàng Nay, Trường THCS Trần Phú, Huyện Sông Hinh - Phú Yên

4. Phan Văn Hiếu, Trường THCS Tượng Lĩnh, Huyện Kim Bảng - Hà Nam

5. big band, Trường THCS Nghĩa Hưng, Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

----------------