Nhà bạn Nam nuôi cả gà và lợn. Biết gà nhiều hơn lợn 6 con nhưng số chân gà lại ít hơn số chân lợn 6 chân. Hỏi nhà Nam nuôi bao nhiêu con gà và bao nhiêu con lợn?

----------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ vào ô Gửi ý kiến bên dưới. Ba bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng và đáp án sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 15/1/2016. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy ngày 16/1/2016

----------------

Chúc mừng các bạn sau đã có lời giải hay và sớm nhất; Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math.

1. Lê Khánh Loan

2. Nguyễn Lê Lâm Phúc, Trường THCS Nam Hà, Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

3. Huy Hoàng Nay, Trường THCS Trần Phú, Huyện Sông Hinh - Phú Yên

4. Phan Văn Hiếu, Trường THCS Tượng Lĩnh, Huyện Kim Bảng - Hà Nam

5. big band, Trường THCS Nghĩa Hưng, Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

----------------

Xem đáp án

Đáp án

Cách 1 (Lời giải ở bậc tiểu học)

Vì gà nhiều hơn lợn 6 con nên nếu ta thêm 6 con lợn thì số gà và lợn bằng nhau. Thêm 6 con lợn thì số chân lợn sẽ thêm là 6 x 4 = 24 chân.

Vì ban đầu số chân lợn hơn số chân gà là 6 chân, khi ta thêm 6 con lợn thì số chân lợn sẽ nhiều hơn là: 6 + 24 = 30 chân.

Số gà bằng số lợn mà số chân nhiều hơn 30 chân. Mà mỗi con lợn nhiều hơn số con gà là 2 chân. Vậy số gà là:

30 : 2 = 15 (con)

Số lợn lúc đầu là:

15 - 6 = 9 (con)

Đáp số: 15 con gà, 9 con lợn.

Cách 2 (Lời giải ở bậc THCS)

Gọi số lợn là a con => Số gà là a + 6.

Số chân gà là: 2.(a + 6) ; Số chân lợn là: 4.a

Theo bài ra ta có:

4.a - 2.(a + 6) = 6

⇒ a = 9

Vậy số lợn là 9 con, gà là 9 + 6 = 15 con.

Chú ý: cũng có thể gọi số lợn là a và số gà là b, ta có b - a = 6 và 4a - 2b = 6, giải hệ hai phương trình hai ẩn ta tìm được a = 9, b = 15.

function toggle_visibility(id) { var e = document.getElementById(id); if (e.style.display == 'block' || e.style.display=='') { e.style.display = 'none'; } else { e.style.display = 'block'; } }