Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phan Văn Hiếu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phan Văn Hiếu

Phan Văn Hiếu
ai có nick thời loạn không chơi cho mình nhé

Luyện toán

53 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5300

Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-02-18 20:59:20
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-08-27 21:31:14
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2015-12-23 19:57:03
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đại lượng tỉ lệ nghịch
Lần cuối làm bài: 2016-01-23 19:52:13
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xác định tọa độ của điểm
Lần cuối làm bài: 2016-03-27 11:08:03
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đồ thị hàm số dạng y = ax
Lần cuối làm bài: 2016-03-20 10:15:05
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị của hàm số theo biến số
Lần cuối làm bài: 2016-03-25 12:48:34
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2015-12-22 19:41:43
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc dựa vào tính chất đối đỉnh, kề bù
Lần cuối làm bài: 2016-01-18 12:56:33
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính góc dựa trên tính chất kề bù, phân giác
Lần cuối làm bài: 2016-01-23 20:01:49
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai góc so le, đồng vị, trong cùng phía, ngoài cùng phía
Lần cuối làm bài: 2016-01-18 14:23:27
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính góc dựa trên hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2016-01-24 21:22:50
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất nhiều đường thẳng song song, vuông góc
Lần cuối làm bài: 2016-01-19 21:24:13
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính góc bằng vẽ thêm đường phụ
Lần cuối làm bài: 2016-03-20 17:31:43
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất góc trong, góc ngoài của tam giác
Lần cuối làm bài: 2016-03-20 17:44:35
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất hai tam giác bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2016-03-29 21:30:57
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác bằng nhau (cạnh - cạnh - cạnh)
Lần cuối làm bài: 2015-12-19 19:35:26
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác bằng nhau (cạnh - góc - cạnh)
Lần cuối làm bài: 2016-01-30 21:11:21
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác bằng nhau (góc - cạnh - góc)
Lần cuối làm bài: 2016-03-29 21:14:23
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất của tam giác cân, tam giác đều
Lần cuối làm bài: 2016-03-29 21:24:25
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Định lí Pi-ta-go
Lần cuối làm bài: 2016-03-17 16:55:00
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng tần số
Lần cuối làm bài: 2016-03-20 16:21:02
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các góc
Lần cuối làm bài: 2016-03-20 13:52:48
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-01-18 13:25:09
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính với số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-01-18 20:33:32
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hữu tỉ X
Lần cuối làm bài: 2016-01-18 20:43:22
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất của tỉ lệ thức (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-01-18 14:54:51
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất tỉ lệ thức - nâng cao
Lần cuối làm bài: 2016-01-19 13:01:43
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thức (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-01-12 20:21:03
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-01-18 14:41:53
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-01-18 13:01:21
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số hữu tỉ, số vô tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-01-19 21:17:47
Lần cuối làm bài: 2016-01-18 14:32:32
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước lượng căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-01-19 17:34:23
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bình phương của một tổng hai số
Lần cuối làm bài: 2016-07-27 21:15:18
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tứ giác và tứ giác lồi
Lần cuối làm bài: 2017-05-02 18:02:51
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng các góc trong tứ giác
Lần cuối làm bài: 2017-05-05 13:17:39
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường trung bình của tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-05-11 07:16:19
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2017-05-11 07:33:49
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khai căn bậc hai của tích
Lần cuối làm bài: 2017-05-26 15:13:20
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đưa thừa số vào trong, ra ngoài dấu căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2017-05-26 15:17:58
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hệ thức lượng trong tam giác vuông - phần 1
Lần cuối làm bài: 2017-06-16 13:06:19
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ số lượng giác các góc 30o, 45o, 60o
Lần cuối làm bài: 2017-06-11 21:15:29
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nghiệm của hệ phương trình
Lần cuối làm bài: 2017-05-11 07:45:56
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
Lần cuối làm bài: 2017-05-27 10:32:12
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
Lần cuối làm bài: 2017-07-05 10:49:45
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đồ thị hàm số y = ax2
Lần cuối làm bài: 2017-06-26 14:51:21
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
Lần cuối làm bài: 2017-06-25 18:32:07
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Công thức nghiệm thu gọn (phương trình có hệ số b chẵn)
Lần cuối làm bài: 2017-07-10 14:38:23
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ song song trong hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2017-05-11 07:16:37
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn biểu thức
Lần cuối làm bài: 2017-06-11 21:00:32
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hệ thức lượng trong tam giác vuông - phần 2
Lần cuối làm bài: 2017-07-11 10:38:02
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tứ giác, tổng các góc trong tứ giác (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-05-05 13:08:03

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Phan Văn Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-21 14:47:26
Phan Văn Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-21 14:19:59
Phan Văn Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-21 14:14:01
Phan Văn Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-19 17:18:20
Phan Văn Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-06-14 20:01:01
Phan Văn Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-03 16:56:54
Phan Văn Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-27 13:06:09
Phan Văn Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-24 21:40:17
Phan Văn Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-14 20:36:41
Phan Văn Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-29 20:24:29
Phan Văn Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-29 16:58:12
Phan Văn Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2016-07-27 21:20:29
Phan Văn Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-07-09 12:40:29
Phan Văn Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2016-05-15 12:12:45
Phan Văn Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-12 22:01:24
Phan Văn Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-05-01 21:29:06