Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phan Văn Hiếu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phan Văn Hiếu

Phan Văn Hiếu
không phải dạng vừa đâu

Điểm thi

Phan Văn Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-21 14:47:26
Phan Văn Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-21 14:19:59
Phan Văn Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-21 14:14:01
Phan Văn Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-19 17:18:20
Phan Văn Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-06-14 20:01:01
Phan Văn Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-03 16:56:54
Phan Văn Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-27 13:06:09
Phan Văn Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-24 21:40:17
Phan Văn Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-14 20:36:41
Phan Văn Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-29 20:24:29
Phan Văn Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-29 16:58:12
Phan Văn Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2016-07-27 21:20:29
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-07-09 12:40:29
Phan Văn Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2016-05-15 12:12:45
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-12 22:01:24
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-05-01 21:29:06

Luyện toán

53 -Trung bình 8.47 - Tổng điểm 6186

Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2015-12-23 19:57:03
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác bằng nhau (cạnh - cạnh - cạnh)
Lần cuối làm bài: 2015-12-19 19:35:26
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2015-12-22 19:41:43
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc dựa vào tính chất đối đỉnh, kề bù
Lần cuối làm bài: 2016-01-18 12:56:33
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-01-18 13:25:09
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-01-18 13:01:21
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thức (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-01-12 20:21:03
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai góc so le, đồng vị, trong cùng phía, ngoài cùng phía
Lần cuối làm bài: 2016-01-18 14:23:27
Lần cuối làm bài: 2016-01-18 14:32:32
Phan Văn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-01-18 14:41:53