Cho hình vuông ABCD có cạnh 8cm và hình vuông DEFG có cạnh 4cm xếp cạnh nhau như hình vẽ dưới đây. Hãy tính diện tích tam giác ACF?

A B C D E F G 8cm 4cm

Các bạn trình bày lời giải vào ô Gửi ý kiến bên dưới. Ba bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Đáp án và giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 06/11/2015. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy ngày 07/11/2015.

----------------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải hay và sớm nhất; Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math.

1. Tài Nguyễn Tuấn, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh

2. Nguyễn Anh Kim Hân, Trường Tiểu học Tam Quan 1, Huyện Hoài Nhơn - Bình Định

3. Minh Triều, Trường THCS Hàm Chính, Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận

----------------

Xem đáp án

Đáp án

A B C D E F G H 8cm 4cm

Kéo dài BC và GF cắt nhau tại H

Ta có dt(ACF) = dt(ABHG) - dt(ABC) - dt(AGF) - dt(CHF)

Mà:

    dt(ABHG) = (8 + 4) x 8 = 96 cm2

    dt(ABC) = 8 x 8 : 2 = 32 cm2

    dt(AGF) = (8 + 4) x 4 : 2 = 24 cm2

    dt(CHF) = 4 x 4 : 2 = 8 cm2

Vậy: dt(ACF) = 96 - 32 - 24 -8 = 32 cm2

Đáp số: 32 cm2

function toggle_visibility(id) { var e = document.getElementById(id); if (e.style.display == 'block' || e.style.display=='') { e.style.display = 'none'; } else { e.style.display = 'block'; } }