Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Anh Kim Hân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Anh Kim Hân

Nguyễn Anh Kim Hân
Annyeonghaseyo guys, I am a normal girl but I have a big dream!

Điểm thi

Luyện toán

94 -Trung bình 9.88 - Tổng điểm 9584

Nguyễn Anh Kim Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2015-06-25 07:47:58
Nguyễn Anh Kim Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2014-10-13 16:17:27
Nguyễn Anh Kim Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số thập phân cho số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2015-06-20 17:57:18
Nguyễn Anh Kim Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác
Lần cuối làm bài: 2015-06-20 16:39:54
Nguyễn Anh Kim Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần trăm - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2015-06-20 18:24:50
Nguyễn Anh Kim Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-06-20 16:29:05
Nguyễn Anh Kim Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-06-20 16:24:13
Nguyễn Anh Kim Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2015-06-20 16:25:41
Nguyễn Anh Kim Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2015-08-14 16:32:42
Nguyễn Anh Kim Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình thang
Lần cuối làm bài: 2015-06-25 07:54:24