Nguyễn Anh Kim Hân

Giới thiệu về bản thân

Annyeonghaseyo guys, I am a normal girl but I have a big dream!