Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bài toán 57

 1 1 2 2 3 3 4 4

Sắp xếp các chữ số: 1; 1; 2; 2; 3; 3; 4; 4 để tạo thành một số có tám chữ số sao cho: có một chữ số nằm giữa các chữ số 1; có hai chữ số nằm giữa các chữ số 2; có ba chữ số nằm giữa các chữ số 3; có bốn chữ số nằm giữa các chữ số 4.

Bạn có thể xếp được bao nhiêu số như vậy?

----------------

Giải thưởng 1 tháng VIP của Online Math sẽ được trao cho 3 bạn có nhiều đáp án nhất và sớm nhất. Ngày công bố đáp án và kết quả là Thứ Sáu, ngày 3/7/2015. 

----------------

Chúc mừng các bạn sau đây đã tìm ra đáp án đúng và sớm nhất (các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math).

1. Lương Ngọc Vuông, Trường THCS Chiềng Cang, Huyện Sông Mã - Sơn La

2. Nguyễn Anh Kim Hân, Trường Tiểu học Tam Quan 1, Huyện Hoài Nhơn - Bình Định

3. nguyen thuy thu truc, Trường Tiểu học Suối Hiệp 1, Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa

----------------