Học kỳ I số học sinh giỏi của lớp 5A bằng 80% số học sinh còn lại. Sang đến kỳ II, ngoài các bạn đạt loại giỏi kỳ I thì có thêm 16 bạn nữa cũng đạt học sinh giỏi. Tính ra số học sinh giỏi kỳ II bằng 80% số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 5A có tất cả bao nhiêu học sinh và học kỳ II có bao nhiêu bạn là học sinh giỏi? 

-------------

Bạn trình bày đáp án của mình vào ô Gửi ý kiến bên dưới. Đáp án của các bạn sẽ được công bố vào Thứ Sáu, ngày 1/5/2015. Ba bạn có lời giải đúng và sớm nhất sẽ được tặng 1 tháng VIP của OnlineMath. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy, ngày 2/5/2015.

-------------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải đúng và sớm nhất (Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math).

1. Phạm Đạt, Trường THCS Lê Hồng Phong, TP. Ninh Bình

2. ffffffffg

3. Đỗ Nguyễn Quốc Đạt, Trường THCS Hoàng Diệu, Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

4. Trương Thị Mỹ Dung, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh

-------------

Xem đáp án

Đáp án:

Đổi 80% = 80/100 = 4/5

Coi số học sinh học giỏi của học kỳ I là 4 phần thì số học sinh còn lại là 5 phần.

=> Số học sinh cả lớp là: 4 + 5 = 9 (phần)

=> Số học sinh giỏi học kỳ I bằng 4/9 số học sinh cả lớp.

Số học sinh giởi của học kỳ II bằng 4/5 (tức là 80%) số học sinh cả lớp.

Vậy hiệu số học sinh của kỳ II và kỳ I là:

      4/5 - 4/9 = 16/45 (số học sinh cả lớp)

16/45 số học sinh cả lớp này sẽ ứng với 16 bạn đạt học sinh giởi (học kỳ I các bạn này không đạt loại giỏi).

=> Số học sinh cả lớp là:

      16 x (45/16) = 45 (học sinh)

Số học sinh giỏi học kỳ II là:

      45 x (4/5) = 36 (học sinh)

Đáp số: Số học sinh cả lớp: 45; Số học sinh giỏi kỳ II: 36

function toggle_visibility(id) { var e = document.getElementById(id); if (e.style.display == 'block' || e.style.display=='') { e.style.display = 'none'; } else { e.style.display = 'block'; } }