Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với doremon. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

doremon

doremon
0 Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Luyện toán

22 -Trung bình 9.06 - Tổng điểm 2266

Lần cuối làm bài: 2015-01-10 19:30:45
doremon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-05-02 09:08:25
doremon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2015-01-02 19:44:29
doremon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2014-11-02 21:04:41
doremon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2014-11-06 12:01:33
doremon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước số, ước số chung
Lần cuối làm bài: 2015-05-02 08:31:20
doremon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2014-11-01 21:21:05
doremon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-05-01 10:10:42
doremon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân tích ra thừa số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2015-01-06 21:08:49
doremon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số tự nhiên, kết quả số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-01-06 20:57:20