Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với doremon. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

doremon

doremon
0 Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

22 -Trung bình 9.06 - Tổng điểm 2266

doremon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán nâng cao về căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2017-07-09 07:58:01
doremon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-05-02 07:33:19
doremon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số nguyên
Lần cuối làm bài: 2015-05-02 08:08:28
doremon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-04-23 20:09:11
doremon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-05-02 07:33:41
doremon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-06-24 09:29:28
doremon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2015-01-05 11:59:46
doremon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2014-11-08 12:56:28
doremon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2015-01-05 12:04:38
doremon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2014-11-05 21:25:10

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi