Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 0,25 và thương giữa chúng cũng bằng 0,25?

-----------------

Bạn trình bày đáp án của mình vào ô Gửi ý kiến bên dưới. Đáp án của các bạn sẽ được công bố vào Thứ Sáu, ngày 20/2/2015. Ba bạn có lời giải đúng và sớm nhất sẽ được tặng 1 tháng VIP của OnlineMath. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy, ngày 21/2/2015.

-----------------

Chúc mừng ba bạn sau đây đã có đáp án đúng và sớm nhất (các bạn đã được thưởng/cộng 1 tháng VIP của Online Math):

1. Nguyễn Tư Thành Nhân, Trường THCS Số 1 Nam Lí, Thành phố Đồng Hới

2. Lê Duy Khang, Trường Tiểu học Hoàng Lê Kha, Huyện Châu Thành

3. Luong Tung Lam, Trường Tiểu học Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì

-----------------