Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Luong Tung Lam. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Luong Tung Lam

Luong Tung Lam
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-09-06 16:54:04

Luyện văn - Tiếng Việt

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Gió. Phân biệt s/x, iêt/iêc
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 19:34:51
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mùa xuân đến
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 19:41:45
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ai ngoan sẽ được thưởng
Lần cuối làm bài: 2020-06-24 21:56:30
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2020-06-24 22:04:19
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chiếc rễ đa tròn
Lần cuối làm bài: 2020-06-24 22:08:17

Luyện Tiếng Anh

23 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2300

Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 16:03:12
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 16:06:24
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 16:08:19
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 16:10:47
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 16:15:17
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 15:29:47
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 15:30:32
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 15:29:22
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 15:36:34
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 15:57:38
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 11:39:06
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 11:44:46
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 11:46:28
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 13:38:40
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 13:40:04
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 18:15:52
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 18:16:25
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 18:22:36
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 20:30:12
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 20:32:37
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 20:32:34
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2020-06-13 13:25:31
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is it?
Lần cuối làm bài: 2020-06-24 22:12:49

Điểm thi

Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-06-13 10:38:29
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-06-13 10:36:46
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-06-13 10:34:48
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-30 22:27:39
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-04-04 14:18:47
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-04 14:12:03
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-04 14:01:41
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-04 13:58:54
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-04 13:54:32
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-04 13:48:38
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-04 13:43:08
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-04 13:40:22
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-04 13:33:10
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-04 13:28:21
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-01 14:32:52
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-01 14:27:36
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-04-01 14:12:02
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-01 14:07:24
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-01 13:22:51
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-22 18:03:53
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-22 16:08:20
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-22 15:42:04
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-22 15:38:34
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-22 15:31:12
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-22 15:28:49
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-22 15:26:16
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 11 điểm
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-05-29 15:48:28
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-20 17:26:30
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-13 17:25:20
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-07 17:59:56