Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Luong Tung Lam. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Luong Tung Lam

Luong Tung Lam
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

33 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3300

Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 15:14:09
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 13:21:05
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 15:49:44
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số
Lần cuối làm bài: 2020-05-30 22:10:48
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc khối lượng của vật trên cân hai đĩa
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 15:11:24
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm cho cân thăng bằng
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 13:22:28
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cân đồ vật bằng thử và sai
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 15:25:26
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 13:14:09
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài dm, cm
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 16:11:33
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 13:18:29
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các hằng đẳng thức
Lần cuối làm bài: 2016-07-05 20:49:20
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tứ giác, tổng các góc trong tứ giác (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-07-10 14:08:53
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đơn vị đo : Lít
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 13:12:54
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 29 + 5
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 13:20:51
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán về nhiều hơn
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 14:48:45
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-09-06 16:54:04
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 15:51:35
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 16:07:38
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 7
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 13:10:03
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 15:35:56
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 15:52:50
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 4
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 15:51:24
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường gấp khúc - độ dài đường gấp gấp khúc
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 14:16:54
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 15:54:43
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số tròn chục từ 110 đến 200
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 14:21:23
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ki-lô-mét
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 15:32:39
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mi-li-mét
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 15:33:44
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-05-29 17:54:05
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với số La Mã
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 14:58:27
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
Lần cuối làm bài: 2020-06-03 17:38:52
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 15:05:02
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình vuông
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 15:18:31
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-06-13 15:04:13

Luyện văn - Tiếng Việt

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Gió. Phân biệt s/x, iêt/iêc
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 19:34:51
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mùa xuân đến
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 19:41:45
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ai ngoan sẽ được thưởng
Lần cuối làm bài: 2020-06-24 21:56:30
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2020-06-24 22:04:19
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chiếc rễ đa tròn
Lần cuối làm bài: 2020-06-24 22:08:17

Luyện Tiếng Anh

23 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2300

Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 16:03:12
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 16:06:24
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 16:08:19
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 16:10:47
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 16:15:17
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 15:29:47
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 15:30:32
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 15:29:22
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 15:36:34
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 15:57:38
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 11:39:06
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 11:44:46
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 11:46:28
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 13:38:40
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 13:40:04
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 18:15:52
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 18:16:25
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 18:22:36
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 20:30:12
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 20:32:37
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 20:32:34
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2020-06-13 13:25:31
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is it?
Lần cuối làm bài: 2020-06-24 22:12:49

Điểm thi

Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-06-13 10:38:29
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-06-13 10:36:46
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-06-13 10:34:48
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-30 22:27:39
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-04-04 14:18:47
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-04 14:12:03
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-04 14:01:41
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-04 13:58:54
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-04 13:54:32
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-04 13:48:38
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-04 13:43:08
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-04 13:40:22
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-04 13:33:10
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-04 13:28:21
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-01 14:32:52
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-01 14:27:36
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-04-01 14:12:02
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-01 14:07:24
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-01 13:22:51
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-22 18:03:53
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-22 16:08:20
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-22 15:42:04
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-22 15:38:34
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-22 15:31:12
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-22 15:28:49
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-22 15:26:16
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 11 điểm
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-05-29 15:48:28
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-20 17:26:30
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-13 17:25:20
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-07 17:59:56