Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Luong Tung Lam. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Luong Tung Lam

Luong Tung Lam
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 11 điểm
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-05-29 15:48:28
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-20 17:26:30
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-13 17:25:20
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-07 17:59:56
Luong Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-03 16:04:13

Luyện toán

2 -Trung bình 3.33 - Tổng điểm 1265

Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các hằng đẳng thức
Lần cuối làm bài: 2016-07-05 20:49:20
Luong Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tứ giác, tổng các góc trong tứ giác (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-07-10 14:08:53