Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nhân Tư. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nhân Tư

Nhân Tư
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

7 -Trung bình 5.91 - Tổng điểm 945

Nhân Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-07-08 11:13:30
Nhân Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-07-08 11:16:25
Nhân Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2014-10-19 12:48:17
Nhân Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2014-10-18 08:13:34
Nhân Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2014-10-16 10:47:33
Nhân Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2014-10-16 10:43:44
Nhân Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2014-10-14 17:00:50

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi