Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nhân Tư. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nhân Tư

Nhân Tư
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Nhân Tư làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-12-14 09:35:42
Nhân Tư làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-12-14 09:33:43
Nhân Tư làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2014-12-14 09:26:55
Nhân Tư làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2014 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-12-14 09:22:44
Nhân Tư làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-12-14 09:19:30
Nhân Tư làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-12-14 09:16:44
Nhân Tư làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-12-14 09:12:40
Nhân Tư làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-10-20 17:28:18

Luyện toán

7 -Trung bình 5.91 - Tổng điểm 945

Nhân Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2014-10-14 17:00:50
Nhân Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2014-10-16 10:43:44
Nhân Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2014-10-16 10:47:33
Nhân Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2014-10-18 08:13:34
Nhân Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2014-10-19 12:48:17
Nhân Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-07-08 11:16:25
Nhân Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-07-08 11:13:30