Chúc mừng bạn Hoàng Minh Trí có lời giải chính xác và nhanh nhất. Bạn đã được thưởng 1 tháng VIP của OnlineMath. 

----------------------

Một nhà buôn có 9 đồng tiền vàng giống hệt nhau nhưng trong đó có 1 đồng tiền giả nhẹ hơn đồng tiền thật. Bằng cân hai đĩa (hình vẽ) em hãy hướng dẫn Nhà buôn đó cách tìm ra đồng tiền vàng giả với số lần cân ít nhất.

Chú ý: 

  • Đáp án của các bạn sẽ được công bố vào ngày 20/6/2014. OnlineMath sẽ thưởng 1 tháng VIP cho bạn nào làm nhanh nhất và đúng nhất.
  • Bài toán đố tiếp theo sẽ có trên trang web vào 20:00 ngày thứ Bảy, 21/06/2014.

---------------------------------

Xem đáp án

Đáp án:

Chỉ cần 2 lần cân: 

  • Lần 1: Chia 9 đồng thành 3 phần, mỗi phần có 3 đồng tiền (3 ; 3; 3). Đặt phần thứ nhất và phần thứ hai lên cân, nếu phần nào nhẹ hơn thì phần đó chứa đồng giả, nếu hai phần này bằng nhau thì đồng giả nằm ở phần thứ ba.
  • Lần 2: Sau lần cân 1 ở trên đã xác định được phần chứa đồng giả. Phần này có 3 đồng, trong đó chỉ có 1 đồng giả. Đặt 2 đồng tiền bất kỳ lên hai đĩa cân, nếu đồng nào nhẹ hơn thì đồng đó là đồng giả, nếu hai đồng này bằng nhau thì đồng còn lại là đồng giả.
function toggle_visibility(id) { var e = document.getElementById(id); if (e.style.display == 'block' || e.style.display=='') { e.style.display = 'none'; } else { e.style.display = 'block'; } }