Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng Minh Trí. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng Minh Trí

Hoàng Minh Trí
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-09-17 20:50:21
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-09-06 17:56:15
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-06-12 13:24:21
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-06-08 20:32:25
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-06-01 16:53:07
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-06-01 16:40:58
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-05-27 20:36:32
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-05-27 20:30:47
Hoàng Minh Trí làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2014-05-27 20:25:10
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-05-27 20:19:22

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm