Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bài toán 290

Mỗi chấm cách nhau 2cm. Tính diện tích hình được tô màu.

-------------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 3/1/2020. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 3/1/2020.   

-----------------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải hay và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math: 

Lời giải:
Từ hình vẽ, ta thấy hiện tích hình được tô màu bằng tổng diện tích các hình 1, 2, 3 và 4.
Tổng diện tích các hình 1 và 4 là:
\(10\times2:2+6\times2:2=16\left(cm^2\right)\)
Tổng diện tích các hình 2 và 3 là:
\(\left(4+10\right)\times2:2+\left(4+10\right)\times4:2=42\left(cm^2\right)\)
Vậy diện tích hình được tô màu là:
\(16+42=58\left(cm^2\right)\)


Bạn phải đăng nhập để tham gia bình luận.
66 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: