Bài toán 266

Hãy theo dõi video dưới đây:

Bài toán "ô nhiễm trắng":

Giả thiết, mỗi năm, lượng tiêu thụ nhựa bình quân theo đầu người của nước ta tăng 10%. Biết năm 2015, con số này là 41/kg/người.

a) Hãy tính xem, tới năm 2020, lượng tiêu thụ nhựa bình quân theo đầu người của nước ta là bao nhiêu?

b) Biết trong 5 năm đó, dân số trung bình của nước ta là 97 triệu người và 1/3 lượng nhựa được sử dụng thải ra môi trường không qua xử lý và trở thành rác thải nhựa. Tính khối lượng rác thải nhựa ấy.

---------------------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 12/7/2019. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 12/7/2019.  

-----------------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải đầy đủ và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math:

 
-------------

Bài làm của bạn Bò Vinamilk 3 không tuy chưa ra đáp án đúng vì hiểu nhầm nhỏ trong đề bài, nhưng là một bải giải dễ hiểu. Các con có thể tham khảo bài làm đã được chỉnh lại dưới đây:

a) Năm 2016, lượng tiêu thụ nhựa bình quân theo đầu người của nước ta là:

                          41 + (41 :10) = 45,1(kg)

Năm 2017, lượng tiêu thụ nhựa bình quân theo đầu người của nước ta là:

                         45,1 + (45,1 : 10) = 49,61(kg)

Năm 2018, lượng tiêu thụ nhựa bình quân theo đầu người của nước ta là:

                        49,61 + (49,61 : 10) = 54,571(kg)

Năm 2019, lượng tiêu thụ nhựa bình quân theo đầu người của nước ta là:

                       54,571 + (54,571 : 10) = 60,0281(kg)

Năm 2020, lượng tiêu thụ nhựa bình quân theo đầu người của nước ta là:

                      60,0281 + (60,0281 : 10) = 66,03091(kg)

b) Ta thấy, trong 5 năm đó 1 người đã thải ra số rác thải nhựa là:

               45,1 + 49,61 + 54,571 + 60,0281 + 66,03091 = 275,34001(kg)

\(\dfrac{1}{3}\) số rác thải của 1 người là:

              275,34001 : 3 \(\approx\) 91,78 (kg)

Số rác thải nhựa không qua xử lý từ 97 triệu người là:

             91,78 x 97 000 000 ​ \(\approx\) 89 000 000 000(kg) \(\approx\) 8,9 triệu tấn (Một con số kinh khủng!)

Đáp số: a) 66,03091 kg

             b) 8,9 triệu tấn

 


25 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức:

Có thể bạn quan tâm