An và Khang cùng được bố mẹ nhờ đi mua 5 lít nước. Cả hai cùng ra cửa hàng nhưng ở đó chỉ có một bình dung tích 10 lít và đã đựng đầy nước. Khang đã cầm sẵn bình chứa được 7 lít nước nên An vội chạy về nhà và tìm được một bình có thể chứa được 3 lít. Hỏi làm cách nào để hai bạn có thể chia được 10 lít nước thành hai phần bằng nhau với ba bình nước trên. (Không được dùng thêm bất cứ vật dụng nào khác).

TenAnh1

---------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 13/1/2017. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 13/1/2017. 

------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải đúng và sớm nhất; Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math.

Triệu Minh Anh

Đặng Nguyễn Khánh Uyên

Tâm Trần Huy

A Lê Văn

lê quang vinh

--------

Sau đây là hai cách giải quyết bài toán trên:

Cách 1: Do bạn Triệu Minh Anh trình bày:

- Đổ nước có bình 10 lít nước vào bình 3 lít rồi từ đổ bình 3 lít vào bình 7 lít, trong bình 7 lít có 3 lít

- Đổ nước có bình 10 lít nước vào bình 3 lít rồi từ đổ bình 3 lít vào bình 7 lít, trong bình 7 lít có 6 lít

- Đổ nước có bình 10 lít nước vào bình 3 lít rồi từ đổ bình 3 lít vào bình 7 lít, trong bình 3 lít có 2 lít

- Đổ nước có bình 7 lít nước vào bình 10 lít, đổ bình 3 lít vào bình 7 lít, trong bình 7 lít có 2 lít

- Đổ nước có bình 10 lít nước vào bình 3 lít rồi từ đổ bình 3 lít vào bình 7 lít, trong bình 7 lít có 5 lít

Vậy đã chia 10 lít nước thành hai phần bằng nhau với ba bình nước trên.

Cách 2: Do bạn A Lê Văn trình bày:

Gọi bình có dung tích 3 lít, 7 lít, 10 lít lần lượt là: 3l, 7l và 10l

- Bước 1: Đổ đầy nước vào bình 7l, bình 10l còn lại 3 lít.

- Bước 2: Đổ nước từ bình 7l sang cho đầy bình 3l, bình 7l còn 4 lít, bình 3l đầy nước và bình 10l vẫn có 3 lít.

- Bước 3: Đổ hết nước từ bình 3l vào bình 10l, đổ số nước còn lại ở bình 7l sang cho đầy bình 3l, bình 3l đầy nước, bình 7l còn 1 lít, bình 10l có 6 lít

- Bước 4: Đổ hết số nước trong bình 3l vào bình 10l, bình 10l có 9 lít, bình 7l có 1 lít, bình 3l rỗng.

- Bước 5: Đổ 1 lít nước trong bình 7l sang bình 3l rồi đổ từ bình 10l sang cho đầy bình 7l, bình 3l có 1 lít, bình 7l đầy, bình 10l có 2 lít.

- Bước 6: Đổ nước từ bình 7l sang cho đầy bình 3l, sau đó đổ toàn bộ nước đang có trong bình 3l vào bình 10l, bình 10l và 7l đang có cùng 5 lít nước

Như vậy làm như trên sẽ có thể chia 10 lít nước thành hai phần bằng nhau chỉ với ba bình có dung tích 3 lít, 7 lít và 10 lít.