Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Triệu Minh Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Triệu Minh Anh

Triệu Minh Anh
Vào nhà chơi và làm bạn với mình nhé !

Luyện toán

44 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4400

Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-01-31 07:35:27
Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-08-20 10:19:44
Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-02-04 15:51:45
Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 21:23:56
Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-02-28 21:43:06
Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-12-29 12:01:54
Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-01-20 11:52:57
Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-02-04 15:49:46
Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-12-30 12:56:03
Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính nhanh
Lần cuối làm bài: 2015-11-04 18:51:22
Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-01-31 08:08:28
Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-06-14 14:55:28
Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-08-27 20:29:07
Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-02-20 18:31:38
Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-01-16 19:58:59
Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2015-10-25 08:50:05
Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa
Lần cuối làm bài: 2015-11-15 08:35:04
Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2015-11-11 17:57:26
Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2015-10-29 18:24:12
Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2015-10-27 19:20:13
Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2016-10-13 18:30:30
Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-04-16 11:20:04
Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nửa mặt phẳng
Lần cuối làm bài: 2017-04-03 12:49:40
Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2015-10-31 11:46:07
Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc, số đo góc
Lần cuối làm bài: 2016-04-13 21:22:35
Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 09:32:37
Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Định lí Pi-ta-go
Lần cuối làm bài: 2017-01-16 15:43:24
Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng tần số
Lần cuối làm bài: 2017-02-20 18:31:18
Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-05-31 21:44:02
Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-12-08 21:20:24
Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-10-29 11:53:06
Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số hữu tỉ, số vô tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-02-04 15:54:37
Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước lượng căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2017-07-27 21:09:13
Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-01-31 21:34:52
Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-06-11 21:27:43
Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc ba
Lần cuối làm bài: 2018-07-06 20:32:59
Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-01-20 20:01:56
Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2017-12-09 20:45:51
Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm tròn số
Lần cuối làm bài: 2016-10-26 18:24:49
Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2020-07-16 22:30:06
Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 21:20:30
Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2020-06-15 21:16:58
Lần cuối làm bài: 2020-07-16 14:40:03
Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Phương sai và độ lệch chuẩn
Lần cuối làm bài: 2020-06-22 20:50:41

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2017-12-28 18:26:48

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung GETTING STARTED: Household chores
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 09:05:52
Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung PRONUNCIATION: Consonant clusters /tr/, /kr/ and /br/
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 17:15:47
Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung SPEAKING SKILL: Chores I like!
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 21:00:28

Điểm thi

Triệu Minh Anh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-08-19 16:29:34
Triệu Minh Anh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-08 06:30:02
Triệu Minh Anh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-08 06:22:03
Triệu Minh Anh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-06-08 06:10:24
Triệu Minh Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-06-07 14:41:42
Triệu Minh Anh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-04 17:51:55
Triệu Minh Anh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-05-24 20:47:20
Triệu Minh Anh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-25 12:34:22
Triệu Minh Anh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-31 22:17:07
Triệu Minh Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-05-31 22:04:06