Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Triệu Minh Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Triệu Minh Anh

Triệu Minh Anh
Vào nhà chơi và làm bạn với mình nhé !

Luyện toán

40 -Trung bình 9.23 - Tổng điểm 4338

Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 21:23:56
Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 21:20:30
Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-08-27 20:29:07
Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc ba
Lần cuối làm bài: 2018-07-06 20:32:59
Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-06-11 21:27:43
Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-06-14 14:55:28
Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-01-20 20:01:56
Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-01-16 19:58:59
Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-12-30 12:56:03
Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2017-12-09 20:45:51

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 8.00 - Tổng điểm 240

Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2017-12-28 18:26:48

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 6.80 - Tổng điểm 340

Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung SPEAKING SKILL: Chores I like!
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 21:00:28
Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung PRONUNCIATION: Consonant clusters /tr/, /kr/ and /br/
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 17:15:47
Triệu Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung GETTING STARTED: Household chores
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 09:05:52

Điểm thi

Triệu Minh Anh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-08-19 16:29:34
Triệu Minh Anh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-08 06:30:02
Triệu Minh Anh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-08 06:22:03
Triệu Minh Anh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-06-08 06:10:24
Triệu Minh Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-06-07 14:41:42
Triệu Minh Anh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-04 17:51:55
Triệu Minh Anh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-05-24 20:47:20
Triệu Minh Anh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-25 12:34:22
Triệu Minh Anh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-31 22:17:07
Triệu Minh Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-05-31 22:04:06