Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Tâm Trần Huy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Tâm Trần Huy

Tâm Trần Huy
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

29 -Trung bình 9.96 - Tổng điểm 3087

Tâm Trần Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các hằng đẳng thức
Lần cuối làm bài: 2017-11-15 10:52:32
Tâm Trần Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2017-01-23 10:53:27
Tâm Trần Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài dm, cm
Lần cuối làm bài: 2017-01-22 20:53:04
Tâm Trần Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-01-22 17:12:21
Tâm Trần Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng tần số
Lần cuối làm bài: 2017-01-21 18:59:00
Tâm Trần Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2017-01-21 18:48:56
Tâm Trần Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính với số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-01-21 18:45:36
Tâm Trần Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2017-01-20 09:36:24
Tâm Trần Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đồ thị hàm số dạng y = ax
Lần cuối làm bài: 2017-01-20 09:39:09
Tâm Trần Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2017-01-17 09:30:29

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Tâm Trần Huy làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-09 18:13:59
Tâm Trần Huy làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-22 17:26:44
Tâm Trần Huy làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-14 10:05:51
Tâm Trần Huy làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-06 22:05:29
Tâm Trần Huy làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-21 09:00:12