Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với lê quang vinh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

lê quang vinh

lê quang vinh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

32 -Trung bình 5.56 - Tổng điểm 5448

lê quang vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-01-09 20:38:41
lê quang vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2016-02-28 20:02:24
lê quang vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2016-02-17 20:00:11
lê quang vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán về dãy số
Lần cuối làm bài: 2016-01-27 15:18:19
lê quang vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số dựa trên hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-01-19 19:44:19
lê quang vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phân số dựa trên trục số
Lần cuối làm bài: 2016-01-19 19:35:24
lê quang vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2016-01-19 19:27:10
lê quang vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán sử dụng biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2015-12-11 18:20:31
lê quang vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Lần cuối làm bài: 2015-12-01 20:20:38
lê quang vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính nhanh dựa trên tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối
Lần cuối làm bài: 2015-11-24 19:23:13

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

lê quang vinh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-01 21:42:22
lê quang vinh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-20 19:05:15
lê quang vinh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-05 19:53:26