Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với lê quang vinh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

lê quang vinh

lê quang vinh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

lê quang vinh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-01 21:42:22
lê quang vinh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-20 19:05:15
lê quang vinh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-05 19:53:26

Luyện toán

32 -Trung bình 5.56 - Tổng điểm 5448

lê quang vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2015-08-07 13:14:56
lê quang vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2015-08-05 20:42:51
lê quang vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - phép nhân với số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-08-06 14:42:20
lê quang vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình chữ nhật, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2015-08-19 19:58:39
lê quang vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2015-08-25 19:54:48
lê quang vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2015-08-29 16:48:31
lê quang vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết mệnh giá tiền
Lần cuối làm bài: 2015-08-26 19:41:37
lê quang vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai đoạn: gấp mấy lần?
Lần cuối làm bài: 2015-08-31 19:16:31
lê quang vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2015-09-16 18:45:31
lê quang vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2015-09-20 19:04:32