Dưới đây là bài toán của bạn Phan Tuấn Vũ gửi đến cho Online Math. Online Math lấy bài toán này làm bài toán vui số 129 (sau khi trao đổi và được bạn Vũ chấp thuận). Bạn Phan Tuấn Vũ được thưởng 2 tháng VIP cho bài toán này. Bài toán như sau:

Tính SABCDEF theo r1 ; r2 ; W1 ; W2 ; W3 biết \(\widehat{BO_1C}=\widehat{DO_2E}=90^o\) trong hai trường hợp sau:

TenAnh1

 

-----------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 25/11/2016. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 25/11/2016. 

-------------------

Cập nhật ngày 2/12/2016: Đến ngày trao giải nhưng chưa có bạn nào có lời giải chặt chẽ và đầy đủ. Online Math sẽ kéo dài thêm 1 tuần để nhận thêm lời giải của các bạn và trao giải sau. Bạn nào có đáp án đúng và sớm nhất sẽ được thưởng 2 tháng VIP của Online Math. 

-------------------

Chúc mừng bạn Phan Thanh Tịnh và bạn ngonhuminh đã có ý tưởng và trình bày tương đối chính xác. Hai bạn đã được cộng/ thưởng 2 tháng VIP của Online Math.

Sau đây là lời giải của cô Hoàng Thị Thu Huyền:

Bai_toan_129.pdf