Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ngonhuminh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ngonhuminh

ngonhuminh
Yêu thích toán, chẳng ngại văn, hơi lăn tăn ngoại ngữ. cũng thích like nhưng chẳng cần tick. thích thì làm thôi.

Điểm thi

ngonhuminh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-24 17:04:52
ngonhuminh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-09 18:38:36
ngonhuminh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-30 19:35:28
ngonhuminh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-29 14:31:36
ngonhuminh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-29 14:15:30
ngonhuminh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-29 14:08:21
ngonhuminh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-29 13:43:49
ngonhuminh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-29 12:02:30
ngonhuminh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-29 09:00:22
ngonhuminh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-28 19:25:15
ngonhuminh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-27 20:51:17
ngonhuminh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-25 21:56:14
ngonhuminh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-20 23:37:33

Luyện toán

182 -Trung bình 8.72 - Tổng điểm 20674

Lần cuối làm bài: 2016-11-16 20:45:20
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - nâng cao
Lần cuối làm bài: 2016-11-19 09:31:55
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2016-11-01 17:43:15
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - giải bằng rút về đơn vị
Lần cuối làm bài: 2016-10-30 18:54:05
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2016-11-10 19:32:01
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-11-07 22:10:08
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính số tiền
Lần cuối làm bài: 2016-10-29 20:55:57
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Không thực hiện phép tính, so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2016-11-01 17:25:42
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính biểu thức dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-10-30 02:38:07
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2016-11-15 10:07:43