ngonhuminh

Giới thiệu về bản thân

Yêu thích toán, chẳng ngại văn, hơi lăn tăn ngoại ngữ. cũng thích like nhưng chẳng cần tick. thích thì làm thôi.