Ngữ văn 6 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Ngữ văn 6 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Khoá học Ngữ văn 6 sách kết nối tri thức với cuộc sống thuộc sgk ngữ văn lớp 6 giúp học sinh soạn văn 6 tốt hơn. Nội dung được biên soạn bao gồm các video bài giảng, lý thuyết tương tác, các bài tập trắc nghiệm. Giáo viên có thể giao bài để đánh giá mức độ học tốt của mỗi học sinh.

#Lớp 6 | olm-2.10579