Cho 9 ô với các số như dưới đây:

Sắp ngẫu nhiên mỗi số trên vào các hình vuông nhỏ dưới đây, mỗi hình chứa một số.

Gọi:

A: Tổng các số trong 3 hàng.

B: Tổng các số trong 3 cột.

C: Tổng các số trong 2 đường chéo.

Đặt: S = A + B + C. Tìm giá trị lớn nhất của S.

----------

Các bạn nhấn vào nút Tham dự bài thi bên dưới để trình bày lời giải đầy đủ của mình. Mười bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 2 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 15/1/2021. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 15/1/2021.

-------

Bài làm của bạn Lê Khánh Loan:

Giải:

Vì mỗi ô chứa một số trong các số đã cho nên tổng các số trong 3 hàng ngang = tổng các số trong 3 cột và bằng 2 lần tổng các số trong các số đã cho.

Để S lớn nhất khi tổng các số 2 đường chéo lớn nhất và ô trung tâm phải là ô lớn nhất = 26. Còn 4 ô chéo còn lại là các ô 14, 17, 20, 23.

Vậy S lớn nhất là:

(2 + 5 + 8 + 11 + 14 + 17 + 20 + 23 + 26) \(\times\) 2 + (14 + 17 + 20 + 23 + 26 \(\times\) 2) = 378

Đáp số: S lớn nhất bằng 378.