Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

Ahwi

Điểm hỏi đáp: 6196

Ngày
Điểm

Tổng: 6196 | Điểm tuần: | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 0

Lượt trả lời trong 3 tháng: 98

Những câu trả lời của Ahwi:

Vào lúc: 2019-10-24 21:41:17 Xem câu hỏi

\(\frac{2}{\sqrt{3}-1}-\frac{2}{\sqrt{3}+1}.\)

\(=\frac{2\left(\sqrt{3}+1\right)}{\left(\sqrt{3}-1\right)\left(\sqrt{3}+1\right)}-\frac{2\left(\sqrt{3}-1\right)}{\left(\sqrt{3}+1\right)\left(\sqrt{3}-1\right)}.\)

\(=\frac{2\sqrt{3}+2}{\left(\sqrt{3}-1\right)\left(\sqrt{3}+1\right)}-\frac{2\sqrt{3}-2}{\left(\sqrt{3}+1\right)\left(\sqrt{3}-1\right)}.\)

\(=\frac{2\sqrt{3}+2-2\sqrt{3}+2}{\left(\sqrt{3}-1\right)\left(\sqrt{3}+1\right)}\)

\(=\frac{4}{3-1}=\frac{4}{2}=2\)

Vào lúc: 2019-10-24 21:31:15 Xem câu hỏi

b/ \(x^2-6x+11\)

\(=x^2-2\cdot3x+9-9+11\)

\(=\left(x-3\right)^2+2\)

có \(\left(x-3\right)^2\ge0\)

\(\Rightarrow\left(x-3\right)^2+2\ge2\)

=> GTNN của x^2 -6x+11 là 2

với \(x-3=0\Rightarrow x=3\)

Vào lúc: 2019-10-17 21:33:23 Xem câu hỏi

Ở cái áo thứ 2 được giảm 10% 

=> Cái áo thứ 2 sẽ được mua với giá 90% so với bình thường là

\(140000\cdot\frac{90}{100}=126000\)(đ)

Ở cái áo thứ 3 được giảm 20%

=> Cái áo thứ 3 sẽ được mua với giá 80% so với bình thường là

\(140000\cdot\frac{80}{100}=112000\)(đ)

Vậy mua 3 cái áo Bình cần trả:

\(140000+112000+126000=378000\)(đ)

Vào lúc: 2019-10-16 21:33:04 Xem câu hỏi

\(2xy-x^2-y^2-16.\)

\(=-\left(x^2-2xy+y^2+16\right)\)

\(=-\left[\left(x-y\right)^2+16\right]\)

\(=-\left(x-y\right)^2-16\)

=> đưa HĐT

Vào lúc: 2019-10-15 21:31:21 Xem câu hỏi

có \(1^2\cdot100^2=100^2\)

\(2^2\cdot100^2=200^2\)

\(3^2\cdot100^2=300^2\)

( từ đó tương tự)

\(\Rightarrow100^2+200^2+300^2+....+1000^2\)

\(=100^2\left(1^2+2^2+3^2+...+10^2\right)\)

mà đã có\(1^2+2^2+3^2+...+10^2=385\)

\(\Rightarrow100^2\cdot385==3850000\)

\(\Rightarrow100^2+200^2+300^2+....+1000^2=3850000\)

Vào lúc: 2019-10-14 22:26:20 Xem câu hỏi

Lướt cmt thấy câu c làm nốt:3

Ak, các bài này mik làm = phương pháp thế ạ còn mấy phương pháp nx mà mik chx học nên ko bik thông cảm ạ XD

c/ \(\hept{\begin{cases}3x-2y=11\\4x-5y=3\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}3x-2y=11\\x=\frac{3+5y}{4}\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}3\cdot\frac{3+5y}{4}-2y=11\\x=\frac{3+5y}{4}\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\frac{9+15y}{4}-2y=11\\x=\frac{3+5y}{4}\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\frac{9}{4}+\frac{15y}{4}-\frac{8y}{4}=\frac{44}{4}\\x=\frac{3+5y}{4}\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\frac{7y}{4}=\frac{35}{4}\\x=\frac{3+5y}{4}\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}y=5\\x=\frac{3+5\cdot5}{4}\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}y=5\\x=7\end{cases}}\)

=> Vậy nghiệm \(S=\left\{5;7\right\}\)

Vào lúc: 2019-10-14 22:21:10 Xem câu hỏi

a/ \(\hept{\begin{cases}x-y=3\\3x-4y=2\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=3+y\\3\left(3+y\right)-4y=2\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=3+y\\9+3y-4y=2\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=3+7\\y=7\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=10\\y=7\end{cases}}\)

Vậy nghiệm \(S=\left\{10;7\right\}\)

b/\(\hept{\begin{cases}7x-3y=5\\4x+y=2\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}7x-3\left(2-4x\right)=5\\y=2-4x\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}7x-6+12x=5\\y=2-4x\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}7x+12x=11\\y=2-4x\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=\frac{11}{19}\\y=2-4\cdot\frac{11}{19}\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=\frac{11}{19}\\y=-\frac{6}{19}\end{cases}}\)

=> Vậy nghiệm \(S=\left\{\frac{11}{19};-\frac{6}{19}\right\}\)

ms làm dạng này sưn sưn nên có j sai ibbb ạ :3

Vào lúc: 2019-10-14 22:04:53 Xem câu hỏi

Vâng mik sai đó ah :> theo bạn Mirai là đúng nhất ạ

còn bạn Kiệt

:))) CTV chỉ là cái mác chứ ko chứng tỏ mik giỏi hay ko :)

trình mik dốt lắm ah :> toàn hay sai lỗi cơ bản thoii ko pro nâng cao lớp 12 các kiểu như bạn :)))

Vào lúc: 2019-10-13 21:39:17 Xem câu hỏi

ý ý :)) tuoi là sai rồi :) làm theo bạn kia đi ạ :))) xin lỗi vì sự sai sót ngu ng' của mik

Vào lúc: 2019-10-13 21:31:11 Xem câu hỏi

\(y=x-4\sqrt{x}-1.\)

\(y=x-2\cdot2\sqrt{x}+2-2-1\)

\(y=\left(\sqrt{x}-2\right)^2-2-1\)

\(y=\left(\sqrt{x}-2\right)^2-3\)

có \(\left(\sqrt{x}-2\right)^2\ge0\)

\(\Rightarrow\left(\sqrt{x}-2\right)^2-3\ge-3\)

\(\Rightarrow GTNNy=-3\)

với \(\left(\sqrt{x}-2\right)^2=0;x=4\)

Vào lúc: 2019-10-13 19:59:38 Xem câu hỏi

a/ \(x^2+7x+6\)

\(=x^2+x+6x+6\)

\(=\left(x^2+x\right)+\left(6x+6\right)\)

\(=x\left(x+1\right)+6\left(x+1\right)\)

\(=\left(x+1\right)\left(x+6\right)\)

b/ \(x^4+2008x^2+2007x+2008\)

\(=x^4+2008x^2+2008x-x+2008\)

\(=\left(x^4-x\right)+\left(2008x^2+2008x+2008\right)\)

\(=x\left(x^3-1\right)+2008\left(x^2+x+1\right)\)

\(=x\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)+2008\left(x^2+x+1\right)\)

\(=\left(x^2+x+1\right)\left[x\left(x-1\right)+2008\right]\)

\(=\left(x^2+x+1\right)\left(x^2-x+2008\right)\)

Vào lúc: 2019-10-13 19:27:24 Xem câu hỏi

Góp ý??

Mik để ý từ hôm qua là bạn đang bắt đầu hướng đến những lời lẽ xúc phạm mik.

:) Cho là mik kiến thức ko vững :> Vâng chắc vậy

Mik chx đả động j đến bạn thì bạn cho là mik đang phốt:)

Mik đang so đo với bạn??? MIk chơi  kiến thức lớp 7 với bạn??? xin lỗi, những j mik đang nói là ý kiến cá nhân chứ ko f đem ra so đo ai với a

Chưa j bạn đã cho là mik xạo* ???

:) Mik bảo bạn thiếu đk thì bạn bảo ko cần :)) nếu ko có đk thì chẳng phải trường hợp x nào bạn cx nhận sao?

Vào lúc: 2019-10-13 19:21:32 Xem câu hỏi

đề như vậy đúng không ạ

\(Q=-\frac{15}{3+\sqrt{6x-x^2-5}}.\)

ta xét \(6x-x^2-5\)

\(=-\left(x^2-6x+5\right)\)

\(=-\left(x^2-2\cdot3x+9-4\right)\)

\(=\left[\left(x-3\right)^2-4\right]\)

\(=-\left(x-3\right)^2+4\)

có \(-\left(x-3\right)^2+4\le4\)

\(\Rightarrow\sqrt{-\left(x-3\right)^2+4}\le\sqrt{4}\)

\(\Rightarrow0\le\sqrt{-\left(x-3\right)^2+4}\le2\)

có \(3+\sqrt{6x-x^2-5}\)

\(\Rightarrow3\le3+\sqrt{-\left(x-3\right)^2+4}\le5\)

\(\Rightarrow-5\le-\frac{15}{3+\sqrt{6x-x^2-5}}\le3\)

=> GTNN của Q là -3

=> GTLN của Q là -5 

với \(x-3=0;x=3\)

Vào lúc: 2019-10-13 19:12:32 Xem câu hỏi

mik chưa hề nói ở đây mik sai hay bạn sai nhé 

Mik chỉ bảo là bạn thiếu đkxđ thì bạn cứ gank lên bạn ns mik gây sự??

Vào lúc: 2019-10-13 19:02:18 Xem câu hỏi

có ai đi áp dụng kiến thức lớp 12 cho học sinh lớp 7 làm toán chx bạn????

Vào lúc: 2019-10-13 19:00:02 Xem câu hỏi

:)) bạn ơi thêm cái đkxđ là chết bài toán hay sao mà bạn cứ gáy nhỉ? :)

Ừ thì mik ko = bạn :) mik ko phải là hs lớp 12 đồng thời chưa học lớp 12 :)

mik hỏi bạn có TH nào là \(\sqrt{-x}\) chx ??? mik ko đả động đến trường hợp \(-\sqrt{x}\)

:))) thôi thì mik biết bạn cao siêu rồi :) Lần sau để mik tiếp thu thêm kiến thức v 

:)) Thấy bạn giỏi quá làm mik ngại D:

Vào lúc: 2019-10-12 22:26:24 Xem câu hỏi

mik ns x âm không được thì bạn lại đưa cho mik nếu x=9 :) Ủa 9 là số âm ak bạn ??? :))) học toán chỗ nào cho mik học chung với :)

Vào lúc: 2019-10-12 22:22:51 Xem câu hỏi

có trường hợp nào cho căn -x chưa bạn????? :))) 

Vào lúc: 2019-10-12 22:21:33 Xem câu hỏi

xin lỗi nhé :) nhưng lớp 7 bên mik bắt buộc ĐK ha :))) chiếm 0,25 trong bài :) vì mik từng mắc nên ms bảo thế nhé :)

Vào lúc: 2019-10-12 21:40:27 Xem câu hỏi

ミ★长 - ƔξŦ★彡

thấy god gáy khá hay ???:)))

Thế Giá trị tuyệt đối bạn đã học chx?:)

Ngồi đọc lại đi nhé :)))) 

 

 

Trang trước Trang tiếp theo