OLM xin gửi tới Quý phụ huynh và các em học sinh bộ phiếu bài tập luyện tập cuối tuần từ lớp 1 - lớp 9. Mỗi phiếu đều tổng hợp kiến thức trọng tâm theo phân phối chương trình trên lớp, có đáp án và hướng dẫn làm bài chi tiết. Từ đó giúp các bạn củng cố thêm kiến thức trong tuần học. 

 

Lớp 1: https://olm.vn/tin-tuc/phieu-bai-tap-luyen-tap-tuan-33-lop-1-651989798

Lớp 2: https://olm.vn/tin-tuc/phieu-bai-tap-luyen-tap-tuan-33-lop-2-651990947

Lớp 3: https://olm.vn/tin-tuc/phieu-bai-tap-luyen-tap-tuan-33-lop-3-651991748

Lớp 4: https://olm.vn/tin-tuc/phieu-bai-tap-luyen-tap-tuan-33-lop-4-651992371

Lớp 5: https://olm.vn/tin-tuc/phieu-bai-tap-luyen-tap-tuan-33-lop-5-651993192

Lớp 6: https://olm.vn/tin-tuc/phieu-bai-tap-luyen-tap-tuan-33-lop-6-651994346

Lớp 7: https://olm.vn/tin-tuc/phieu-bai-tap-luyen-tap-tuan-33-lop-7-651998557

Lớp 8: https://olm.vn/tin-tuc/phieu-bai-tap-luyen-tap-tuan-33-lop-8-651999555

Lớp 9: https://olm.vn/tin-tuc/phieu-bai-tap-luyen-tap-tuan-33-lop-9-652000768

Ban Quản trị OLM.