OLM xin gửi tới Quý phụ huynh và các em học sinh bộ phiếu bài tập luyện tập cuối tuần từ lớp 1 - lớp 9. Mỗi phiếu đều tổng hợp kiến thức trọng tâm theo phân phối chương trình trên lớp, có đáp án và hướng dẫn làm bài chi tiết. Từ đó giúp các bạn củng cố thêm kiến thức trong tuần học. 

 

Lớp 1: https://olm.vn/tin-tuc/phieu-bai-tap-luyen-tap-tuan-32-lop-1-651859642

Lớp 2: https://olm.vn/tin-tuc/phieu-bai-tap-luyen-tap-tuan-32-lop-2-651860399

Lớp 3: https://olm.vn/tin-tuc/phieu-bai-tap-luyen-tap-tuan-32-lop-3-651861982

Lớp 4: https://olm.vn/tin-tuc/phieu-bai-tap-luyen-tap-tuan-32-lop-4-651862631

Lớp 5: https://olm.vn/tin-tuc/phieu-bai-tap-luyen-tap-tuan-32-lop-5-651863328

Lớp 6: https://olm.vn/tin-tuc/phieu-bai-tap-luyen-tap-tuan-32-lop-6-651864382

Lớp 7: https://olm.vn/tin-tuc/phieu-bai-tap-luyen-tap-tuan-32-lop-7-651865376

Lớp 8: https://olm.vn/tin-tuc/phieu-bai-tap-luyen-tap-tuan-32-lop-8-651866315

Lớp 9: https://olm.vn/tin-tuc/phieu-bai-tap-luyen-tap-tuan-32-lop-9-651867277

 

Ban Quản trị OLM.