Tuyển dụng OLM

Tuyển dụng OLM

Giới thiệu về OLM, thông tin tuyển dụng,

#Lớp -1 | olm-2.42726

Thông báo

Cô Hoàng Huyền

Xin chào các bạn, đợt tuyển dụng của OLM lần này sẽ nhận CV từ 5/8/2022 đến 8/8/2022 và sẽ hẹn phỏng vấn qua mail vào ngày 9/8/2022. Hẹn gặp các bạn nhé!