Bài toán chia vàng

Một lập trình viên tạo ra con robot hỗ trợ công việc trong 15 ngày. Mỗi ngày, để yêu cầu con robot làm việc cần giá trị của một thỏi vàng. Đô có 15 thỏi vàng, nhưng chúng lại bị nối liền nhau theo một đoạn thẳng.

Chỉ với ba lần cắt miếng 15 thỏi vàng, Đô nên chia vàng như thế nào cho con robot hoạt động hỗ trợ công việc trong 15 ngày?

(Biết rằng có thể lấy lại vàng từ con robot, chỉ cần trả cho nó một lượng vàng tương đương với số ngày đã sử dụng.)

loading...

🔹 Thí sinh nhấn vào nút 'Gửi bài làm' bên dưới để trình bày lời giải đầy đủ của mình. Tối đa 10 bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng coin của OLM để đổi ra thẻ cào, ngày VIP, phần quà, ... chi tiết tại trang web: shop.olm.vn.

🔹 Cuộc thi kết thúc vào 11:00 ngày 17/05/2024. Câu đố tiếp theo sẽ lên vào trước 17 giờ cùng ngày.