Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đã có các khóa học trực tuyến trên Online Math

Các bạn học sinh thân mến,

Bắt đầu từ tháng 7 năm 2016, Online Math đã có thêm các khóa học trực tuyến. Mỗi khóa học bao gồm chuỗi các bài giảng video trình bày nội dung lý thuyết, sau mỗi bài giảng lý thuyết là hệ thống các bài tập từ cơ bản đến nâng cao nhằm giúp các bạn học sinh hiểu kiến thức đầy đủ hơn. Học sinh tham gia khóa học sẽ được giáo viên phụ trách khóa học đó theo dõi, chỉ dẫn, đánh giá suốt quá trình học giống như khi các bạn học trên lớp học ở trường. Hằng tuần Online Math sẽ gửi kết quả học tập của học sinh đến địa chỉ email của phụ huynh.

Hy vọng các khóa học trực tuyến của Online Math sẽ giúp các bạn học sinh thấy được sự hữu ích của Toán học trong cuộc sống. Chúc các bạn có kỳ nghỉ hè bổ ích cùng Online Math.

Vào trang Khóa học của OLM

---------------------

Một video mẫu trong khóa học hè dành cho học sinh THCS

Một video mẫu trong khóa học hè dành cho học sinh tiểu học


Bạn phải đăng nhập để tham gia bình luận.
1949 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: