Hai bạn Ánh và Viên tập bơi, Ánh bơi từ đầu A đến đầu B của bể bơi, còn Viên bơi từ đầu B đến đầu A. Hai bạn xuất phát cùng một thời điểm. Sau 20 giây họ gặp nhau. Từ lúc gặp nhau, Ánh phải bơi thêm 16 giây nữa mới đến đích B. Hỏi Viên bơi hết bao lâu từ lúc gặp nhau đến lúc về đích A? Biết mỗi người bơi với vận tốc không thay đổi.

AB

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào Ô Gửi ý kiến phía dưới. Ba bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được công/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Đáp án và giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 5/2/2016. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy ngày 6/2/2016.

-----------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải hay và sớm nhất; Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math.

1. kaitovskudo, Trường THCS Mông Dương, Thành phố Cẩm Phả - Quảng Ninh

2. Minh Hiền, Trường THCS Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

3. Kẻ Bí Mật, Trường THCS Ba Động, Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi

4. lf fskds sfdf, Trường Tiểu học Trung Hòa, Quận Cầu Giấy - Hà Nội

-----------