Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Kẻ Bí Mật. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Kẻ Bí Mật

Kẻ Bí Mật
You're my best friend !!!!!

Luyện toán

31 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3100

Kẻ Bí Mật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-11-06 12:35:26
Kẻ Bí Mật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-02-05 09:35:09
Kẻ Bí Mật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2016-02-05 09:36:45
Kẻ Bí Mật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-02-06 08:01:36
Kẻ Bí Mật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-02-06 08:03:26
Kẻ Bí Mật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ
Lần cuối làm bài: 2016-02-06 08:17:40
Kẻ Bí Mật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số có bốn chữ số
Lần cuối làm bài: 2016-02-06 13:16:20
Kẻ Bí Mật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2016-02-06 13:21:26
Kẻ Bí Mật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2015-12-31 08:42:50
Kẻ Bí Mật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-02-05 09:22:22
Kẻ Bí Mật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-11-23 16:17:04
Kẻ Bí Mật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-02-05 09:25:09
Kẻ Bí Mật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-02-05 09:26:57
Kẻ Bí Mật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-02-05 09:28:58
Kẻ Bí Mật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2016-02-05 09:31:19
Kẻ Bí Mật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2016-02-05 09:33:33
Kẻ Bí Mật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2016-02-06 13:19:37
Kẻ Bí Mật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-02-06 13:24:48
Kẻ Bí Mật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-02-21 07:09:08
Kẻ Bí Mật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-02-21 07:10:47
Kẻ Bí Mật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-01-02 09:55:50
Kẻ Bí Mật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-02-06 08:48:37
Kẻ Bí Mật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-02-06 13:06:54
Kẻ Bí Mật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-02-06 08:50:36
Kẻ Bí Mật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2016-02-06 08:42:09
Kẻ Bí Mật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2015-04-08 14:22:49
Kẻ Bí Mật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2016-02-06 08:44:09
Kẻ Bí Mật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2016-02-06 13:08:19
Kẻ Bí Mật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2016-02-06 08:39:12
Kẻ Bí Mật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-02-06 08:25:29
Kẻ Bí Mật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-02-06 08:29:25

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Kẻ Bí Mật làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-02 16:32:13
Kẻ Bí Mật làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-02 16:30:04
Kẻ Bí Mật làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-04 09:28:43
Kẻ Bí Mật làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-04 09:24:42