A B

Hai bạn Ánh và Viên luyện bơi để chuẩn bị cho Hội thi thể thao cấp huyện. Hai bạn xuất phát cùng một thời điểm và bơi ngược chiều nhau. Ánh xuất phát từ A bơi đến B rồi trở lại A, còn Viên xuất phát từ B bơi đến A rồi quay lại B (hình vẽ). Hai bạn gặp nhau lần đầu cách A 70 mét, lần gặp nhau thứ hai cách A 50 mét. Hỏi chiều dài AB của bể bơi là bao nhiêu mét và ai là người về đích đầu tiên? Biết rằng hai bạn bơi với vận tốc không đổi.

------------

Các bạn trình bày lời giải vào ô Gửi ý kiến phía dưới. Ba bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Đáp án và giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 16/10/2015. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy ngày 17/10/2015.

------------------

Chúc mừng ba bạn sau đây đã có lời giải đúng; Các bạn đã được thưởng/cộng 1 tháng VIP của Online Math.

1. Lê Khánh Loan

2. Hòa Dương Thái

3. Lê Quang Vinh, Trường Tiểu học A Phú Mỹ - Huyện Phú Tân - An Giang

------------------

Xem đáp án

Đáp án

Ánh Viên Gặp nhau lần 1 Gặp nhau lần 2 50 70

Gọi chiều dài bể AB là y mét.

Lúc gặp nhau lần đầu, cả hai bạn bơi được tổng cộng bằng chiều dài bể y (trong đó Ánh bơi được 70 mét, Viên bơi được (y - 70) mét.

Lúc gặp nhau lần hai (sau khi hai bạn chạm đến bờ bên kia và quay về vạch xuất phát của mình) thì hai bạn đã bơi tổng cộng 3 lần chiều dài của bể (3 . y). Suy ra quãng đường mỗi bạn bơi được ở lần gặp thứ hai gấp 3 lần quãng đường ở lần gặp thứ nhất. 

Vậy ở lần gặp nhau thứ hai, Ánh bơi được quãng đường là: 70 x 3 = 210 (mét).

Nhìn vào sơ đồ ta thấy: ở lần gặp thứ hai này, Ánh còn thiếu 50 mét nữa là bơi được 2 lần độ dài của bể. 

=> 2.y - 50 = 210

     y = (210 + 50) : 2

     y = 130 (m).

Vậy chiều dài của bể là 130 mét.

Ở lần gặp nhau thứ nhất, Ánh bơi được 70 mét, Viên bơi được 130 - 70 = 60 mét.

Tức là Ánh bơi nhanh hơn Viên. Vì mỗi bạn phải bơi 2 lần chiều dài bể => Ánh về đích sớm hơn Viên.

Đáp số: Chiều dài bể: 130 mét; Ánh về đích sớm hơn.

function toggle_visibility(id) { var e = document.getElementById(id); if (e.style.display == 'block' || e.style.display=='') { e.style.display = 'none'; } else { e.style.display = 'block'; } }