A B

Hai bạn Ánh và Viên luyện bơi để chuẩn bị cho Hội thi thể thao cấp huyện. Hai bạn xuất phát cùng một thời điểm và bơi ngược chiều nhau. Ánh xuất phát từ A bơi đến B rồi trở lại A, còn Viên xuất phát từ B bơi đến A rồi quay lại B (hình vẽ). Hai bạn gặp nhau lần đầu cách A 70 mét, lần gặp nhau thứ hai cách A 50 mét. Hỏi chiều dài AB của bể bơi là bao nhiêu mét và ai là người về đích đầu tiên? Biết rằng hai bạn bơi với vận tốc không đổi.

------------

Các bạn trình bày lời giải vào ô Gửi ý kiến phía dưới. Ba bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Đáp án và giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 16/10/2015. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy ngày 17/10/2015.

------------------

Chúc mừng ba bạn sau đây đã có lời giải đúng; Các bạn đã được thưởng/cộng 1 tháng VIP của Online Math.

1. Lê Khánh Loan

2. Hòa Dương Thái

3. Lê Quang Vinh, Trường Tiểu học A Phú Mỹ - Huyện Phú Tân - An Giang

------------------