Một chủ cửa hàng đồ chơi nhập về chiếc ô tô với giá gốc là 25.000 đồng. Biết mọi người đều thích giảm giá nên anh ta thường ghi giá bán cao lên và giảm giá 20% giá bán ra. Hỏi anh ta phải ghi giá bán chiếc ô tô đó bao nhiêu tiền để sau khi giảm 20% giá bán thì anh ta vẫn lãi 20% so với giá gốc?

---------------

Ba bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Đáp án và giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu, ngày 21/8/2015. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy, ngày 22/8/2015.

---------------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải hay và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math.

1. Phạm Ngọc Thạch, Trường THCS Ân Hảo, Huyện Hoài Ân - Bình Định.

2. Trần Thùy Dung, Trường THCS Liên Ninh, Huyện Thanh Trì - Hà Nội.

3. Đào Đức Mạnh, Trường THCS Nguyễn An Ninh, Quận 12 - Thành phố Hồ Chí Minh.

---------------

Xem đáp án

Đáp án

Số tiền lãi mà ông chủ cửa hàng thu được là:

25 000 x 20/100 = 5 000 ( đồng)

Giá thực bán chiếc ô tô là:

25 000 + 5 000 = 30 000 (đồng)

Coi giá bán cần niêm yết trên chiếc ô tô là 100%. Giảm 20% giá niêm yết thì giá thực bán bằng 80% giá niêm yết.

=> 80% giá thực bán bằng 30 000 đồng.

Vậy giá niêm yết là:

30 000 : 80 x 100 = 37 500 (đồng)

Đáp số: 37 500 đồng.

function toggle_visibility(id) { var e = document.getElementById(id); if (e.style.display == 'block' || e.style.display=='') { e.style.display = 'none'; } else { e.style.display = 'block'; } }