Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phạm Ngọc Thạch. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phạm Ngọc Thạch

Phạm Ngọc Thạch
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

5 -Trung bình 6.08 - Tổng điểm 669

Phạm Ngọc Thạch đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-06-14 20:21:38
Phạm Ngọc Thạch đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính góc bằng vẽ thêm đường phụ
Lần cuối làm bài: 2015-05-12 08:05:01
Phạm Ngọc Thạch đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-04-11 12:38:22
Phạm Ngọc Thạch đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2015-02-15 15:33:52
Phạm Ngọc Thạch đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2015-02-04 14:20:32

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi