Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Le Thi Khanh Huyen. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Le Thi Khanh Huyen

Le Thi Khanh Huyen
hello bro!

Luyện toán

53 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5300

Le Thi Khanh Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2015-08-22 22:00:34
Le Thi Khanh Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-05-01 10:06:06
Le Thi Khanh Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-08-27 17:28:55
Le Thi Khanh Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-01-24 17:20:48
Le Thi Khanh Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2016-07-03 09:49:26
Le Thi Khanh Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2016-01-30 19:03:06
Le Thi Khanh Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2016-07-03 09:46:38
Le Thi Khanh Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-07-04 21:55:44
Le Thi Khanh Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm
Lần cuối làm bài: 2016-07-06 12:13:59
Le Thi Khanh Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2015-11-01 11:42:59
Le Thi Khanh Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2015-01-07 18:52:39
Le Thi Khanh Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2015-01-29 21:04:39
Lần cuối làm bài: 2015-01-07 18:54:57
Lần cuối làm bài: 2016-01-24 17:14:21
Le Thi Khanh Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-01-23 10:48:01
Le Thi Khanh Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-01-26 18:12:50
Le Thi Khanh Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-03-28 18:21:57
Le Thi Khanh Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-04-27 20:23:38
Le Thi Khanh Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2015-05-01 10:06:39
Le Thi Khanh Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2015-04-28 11:01:23
Le Thi Khanh Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2015-02-19 11:42:34
Le Thi Khanh Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2015-04-13 22:51:48
Le Thi Khanh Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2015-05-06 21:41:05
Le Thi Khanh Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2016-07-04 21:58:38
Le Thi Khanh Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số và phép tính
Lần cuối làm bài: 2016-01-30 19:00:05
Le Thi Khanh Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-01-23 10:50:35
Le Thi Khanh Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-01-24 16:51:04
Le Thi Khanh Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-01-23 13:13:44
Le Thi Khanh Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-01-24 16:53:15
Le Thi Khanh Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-02-02 14:31:09
Le Thi Khanh Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-02-02 14:33:05
Le Thi Khanh Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-02-02 14:27:07
Le Thi Khanh Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-01-24 17:31:22
Le Thi Khanh Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-01-23 13:45:48
Le Thi Khanh Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-02-02 14:25:02
Le Thi Khanh Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-02-02 14:29:25
Le Thi Khanh Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-01-30 18:57:17
Le Thi Khanh Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2015-01-25 10:33:28
Le Thi Khanh Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-06-10 13:40:37
Le Thi Khanh Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2016-01-24 17:11:12
Le Thi Khanh Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2015-02-14 08:35:56
Le Thi Khanh Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2015-08-22 21:30:15
Le Thi Khanh Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2016-07-03 09:51:04
Le Thi Khanh Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2015-08-22 21:33:26
Le Thi Khanh Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số nguyên
Lần cuối làm bài: 2015-08-23 11:16:13
Le Thi Khanh Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2016-02-01 18:47:04
Le Thi Khanh Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết dấu hiệu, đơn vị điều tra, tần số
Lần cuối làm bài: 2016-01-24 17:29:49
Le Thi Khanh Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-06-22 09:45:58
Le Thi Khanh Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính với số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-01-24 16:56:56
Le Thi Khanh Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-08-22 17:47:03
Le Thi Khanh Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước lượng căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-01-24 16:59:29
Le Thi Khanh Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường tròn
Lần cuối làm bài: 2016-01-24 17:19:45
Le Thi Khanh Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2015-08-22 20:01:37

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Le Thi Khanh Huyen làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-04 21:52:26
Le Thi Khanh Huyen làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-04 12:21:04
Le Thi Khanh Huyen làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-04 12:13:55
Le Thi Khanh Huyen làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-03 10:28:22