Một mảnh giấy hình chữ nhật bị khoét một lỗ hình tròn như hình vẽ dưới đây. Hãy nêu cách kẻ một đường thẳng chia mảnh giấy đó thành 2 phần có diện tích bằng nhau.

Ba bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được thưởng/cộng 1 tháng VIP của Oniine Math. Đáp án của các bạn và giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu, ngày 17/7/2015. Câu đó tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy, ngày 18/7/2015.

--------------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải hay và sớm nhất, các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math.

1. Mr Lazy

2. Nguyễn Trần Hiểu Lam, Trường Tiểu học Hoà Bình D, Huyện Trà Ôn - Vĩnh Long

3. Phạm Trần Minh Ánh, Trường THCS tư thục Archimedes, Quận Cầu Giấy - Hà Nội

--------------

Xem đáp án

Đáp án

Ta có nhận xét:

- bất cứ đường thẳng nào đi qua tâm hình chữ nhật đều chia hình chữ nhật đó thành hai phần có diện tích bằng nhau.

- bất cứ đường thẳng nào đi qua tâm hình hình tròn đều chia hình tròn đó thành hai phần có diện tích bằng nhau.

Vậy đường thẳng nối tâm hình chữ nhật và tâm hình tròn sẽ chia mảnh giấy thành 2 phần bằng nhau (vì 2 phần hình chữ nhật có diện tích bằng nhau và đều bị khoét nửa hình tròn). Việc xác định tâm của hình chữ nhật, tâm hình tròn như sau (theo đáp án bạn Nguyễn Trần Hiểu Lam).

function toggle_visibility(id) { var e = document.getElementById(id); if (e.style.display == 'block' || e.style.display=='') { e.style.display = 'none'; } else { e.style.display = 'block'; } }