Một nửa số ô vuông của một bàn cờ 8 x 8 được tô màu như hình vẽ sau.

Hỏi trên bàn cờ có bao nhiêu hình vuông mà có một nửa số ô vuông được tô màu?

----------------------

Đáp án của các bạn sẽ được công bố vào Thứ Sáu, ngày 26/6/2015. Ba bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy, ngày 27/6/2015.

----------------------

Chúc mừng ba bạn sau đây đã có lời giải đúng, các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math.

1. NGÔ HỒNG PHÚC, Trường THCS Bình Khánh, Huyện Cần Giờ - Thành phố Hồ Chí Minh

2. Xuyến Ngô Thị

3. Nguyễn Trần Hiểu Lam, Trường Tiểu học Hoà Bình D, Huyện Trà Ôn - Vĩnh Long

----------------------

Xem đáp án

Đáp án:

Cách 1:

Có 2 nhận xét sau về các hình vuông K x K có nửa số ô vuông tô màu:

   + K phải chẵn (K = 2, 4, 6, 8) vì nếu K lẻ thì số ô của hình vuông là K x K cũng là lẻ => Không thể có một nửa số ô tô màu được

   + Hình vuông đó phải có tâm nằm trên trục ngang đi qua tâm của bàn cờ hoặc nằm trên trục đứng đi qua tâm của bản cờ (các bạn tự kiểm chứng)

Với k = 2: Có 7 hình vuông kích thước 2x2 nằm trên trục ngang và 7 hình vuông 2x2 nằm trên trục đứng => Có 7 + 7 hình vuông, nhưng có hình vuông 2x2 ở giữa bàn cờ được tính 2 lần.

     Vậy có 7 + 7 - 1 = 13 hình vuông kich thước 2x2 mà một nửa số ô vuông được tô màu (xem hình vẽ bên dưới)

 

Tương tự với K = 4, 6, 8:

           Có 5 + 5 - 1 = 9 hình vuông kich thước 4x4 mà một nửa số ô vuông được tô màu 

           Có 3 + 3 - 1 = 5 hình vuông kich thước 6x6 mà một nửa số ô vuông được tô màu 

           Có 1 + 1 - 1 = 1 hình vuông kich thước 8x8 mà một nửa số ô vuông được tô màu 

Tổng số hình vuông là: 13 + 9 + 5 + 1 = 28 hình vuông.

----------------------

Cách 2: (của bạn Ngô Hồng Phúc)

Nhận xét:

- Các hình vuông 2x2; 4x4; 6x6; 8x8 ở giữa bàn cờ thỏa mãn bài toán (có nữa số ô vuông tô màu, xem hình bên dưới)

- Nếu dịch ngang (sang trái hoặc phải) và dịch đứng (lên trên hoặc xuống dưới) các hình vuông trên thì ta cũng được các hình vuông có một nửa số ô tô màu

- Ngoài các hình vuông trên, không còn hình vuông nào thỏa mãn có nửa số ô tô màu

Với hình vuông 2x2 mà xanh lá cây ở giữa, dịch trái, phải, lên, xuống có: 7 + 7 - 1 = 13 hình (7 đứng, 7 ngang và trừ 1 vì có 1 hình tính hai lần)

Tương tự, có 5 + 5 - 1 = 9 hình vuông có kích thước 4x4; có 3 + 3 - 1 = 5 hình vuông kích thước 6x6 và có 1 hình vuông kích thước 8x8.

Tổng cộng có: 13 + 9 + 5 + 1 = 28 hình vuông.

function toggle_visibility(id) { var e = document.getElementById(id); if (e.style.display == 'block' || e.style.display=='') { e.style.display = 'none'; } else { e.style.display = 'block'; } }