Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phúc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phúc

Phúc
CHẢY MÁU CHẤT XÁM?

Điểm thi

Phúc làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-22 09:54:15

Luyện toán

130 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 13000

Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi đơn vị đo diện tích, thể tích
Lần cuối làm bài: 2015-02-28 08:47:16
Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2015-03-01 10:26:01
Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2015-03-02 11:17:43
Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-03-08 09:01:41
Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2015-06-27 09:46:06
Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ
Lần cuối làm bài: 2015-05-07 18:10:03
Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình vuông
Lần cuối làm bài: 2015-04-16 12:33:49
Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm và đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2015-05-22 15:55:10
Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2015-05-25 11:11:23
Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-05-04 15:39:18