Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phúc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phúc

Phúc
2 năm trước TOÁN HỌC đối với tao là "CẢ NIỀM ĐAM MÊ" những bài toán từ dễ đến khótao đều cố gắng tìm ra cách giải... Nhưng bây giờ khác rồi! Ngày nào có toán tao chỉ muốn nghỉ mẹ ở nhà. Bây giờ lúc học toán tao đ' đc ns lên suy nghĩ của mình, chỉ được "giữ suy nghĩ" trong đầu làm sao tao biết đúng hay sai?... Nhưng tao nghĩ chắc chỉ do tao "ngu" toán thôi, tao ko trách ai cả. Có lẽ chính tao đã làm cho những người tin tưởng tao thất vọng rồi.

Điểm thi

Phúc làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-22 09:54:15

Luyện toán

130 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 13000

Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi đơn vị đo diện tích, thể tích
Lần cuối làm bài: 2015-02-28 08:47:16
Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2015-03-01 10:26:01
Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2015-03-02 11:17:43
Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-03-08 09:01:41
Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2015-06-27 09:46:06
Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ
Lần cuối làm bài: 2015-05-07 18:10:03
Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình vuông
Lần cuối làm bài: 2015-04-16 12:33:49
Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm và đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2015-05-22 15:55:10
Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2015-05-25 11:11:23
Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-05-04 15:39:18