Hai bạn Tí và Tèo chơi trò chơi bốc bi. Trên mặt đất có hai đống bi, đống thứ nhất có 5 viên bi, đống thứ hai có 9 viên bi. Hai người lần lượt bốc, mỗi lần chỉ được bốc chỉ trên một đống bi và cũng chỉ được bốc từ 1 đến 3 viên. Ai là người đến lượt mình đi mà không còn bi để bốc sẽ là người thua cuộc. Tí là người đi trước.Hỏi Tí phải chơi như thế nào để luôn thắng cuộc?

------------

Bạn trình bày đáp án của mình vào ô Gửi ý kiến bên dưới. Đáp án của các bạn sẽ được công bố vào Thứ Sáu, ngày 8/5/2015. Ba bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được tặng 1 tháng VIP của OnlineMath. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy, ngày 9/5/2015.

------------

Các bạn có thể tham khảo hai bài toán bốc bi lần trước ở đây: Bài toán bốc bi 1 , Bài toán bốc bi 2

------------

Chúc mừng bạn Nguyễn Lâm Xuân Hân (Trường tiểu học Trần Quốc Tuấn, Thành phố Quy Nhơn - Bình Định) đã có đáp án gần đúng và sớm nhất. Bạn Hân đã được thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Ngoài bạn Hân cũng có một số bạn có đáp án giống y chang đáp án của bạn Hân nên Online Math không thưởng VIP cho các bạn.

------------

Xem đáp án

Đáp án

Qui tắc bốc để luôn thắng cuộc là bốc sao cho hiệu số bi còn lại trên hai đống chia hết cho 4.

Nếu hiệu số bi trên hai đống mà chia hết cho 4 thì khi bốc 1, 2 hoặc 3 viên thì hiệu đó sẽ không còn chia hết cho 4 nữa.

Còn nếu hiệu số bi trên hai đống mà không chia hết cho 4 thì ta chọn bốc ở một trong hai đống sao cho hiệu còn lại chia hết cho 4 (luôn luôn làm được điều này!)

Vì hiệu số bi trên hai đống lúc đầu là 9 - 5 = 4, chia hết cho 4 nên Tí sẽ luôn thua cuộc nếu Tèo biết qui tắc đi như trên. Trong quá trình chơi, nếu Tèo không biết bốc và để hiệu số bi trên hai đống không chia hết cho 4 thì lúc đó Tí bốc theo qui tắc trên sẽ thắng.

function toggle_visibility(id) { var e = document.getElementById(id); if (e.style.display == 'block' || e.style.display=='') { e.style.display = 'none'; } else { e.style.display = 'block'; } }