Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Lâm Xuân Hân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Lâm Xuân Hân

Nguyễn Lâm Xuân Hân
Không những học ở sách, mà phải học ở cuộc sống nữa.

Điểm thi

Luyện toán

22 -Trung bình 9.64 - Tổng điểm 2218

Nguyễn Lâm Xuân Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-10-31 20:10:11
Nguyễn Lâm Xuân Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-10-30 19:41:16
Nguyễn Lâm Xuân Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2014-10-18 19:33:05
Nguyễn Lâm Xuân Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2014-10-29 20:55:09
Nguyễn Lâm Xuân Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc và viết các số có 9 chữ số
Lần cuối làm bài: 2014-12-18 19:08:01
Nguyễn Lâm Xuân Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-10-27 20:04:10
Nguyễn Lâm Xuân Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-10-29 20:53:36
Nguyễn Lâm Xuân Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2015-05-10 17:46:35
Nguyễn Lâm Xuân Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2014-12-16 19:40:46
Nguyễn Lâm Xuân Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2014-12-18 19:02:25