Giá xăng dầu trong năm 2014 có 2 lần thay đổi. Lần điều chỉnh thứ nhất (giữa năm) tăng 25% (tức là giá sau khi điều chỉnh tăng 25% so với giá trước khi điều chỉnh). Đến cuối năm, do giá xăng dầu thế giới giảm mạnh nên Nhà nước điều chỉnh giảm 36% (tức là giá sau khi điều chỉnh giảm 36% so với giá trước khi điều chỉnh). Hỏi muốn giá xăng dầu quay trở lại mức giá đầu năm 2014 thì phải điều chỉnh tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm?

----------------

Bạn trình bày đáp án của mình vào ô Gửi ý kiến bên dưới. Đáp án của các bạn sẽ được công bố vào Thứ Sáu, ngày 27/3/ 2015. Ba bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được tặng 1 tháng VIP của OnlineMath. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy, ngày 28/3/2015.

----------------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải hay và sớm nhất (Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math):

1. Trương Quang Đạt, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

2. Lê Thành Đạt, Trường Tiểu học Hải Nam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

3. Lê Khánh Loan

----------------

Xem đáp án

Chú ý: Có bạn phản ánh là câu hỏi không rõ ràng, vì hỏi tăng/giảm bao nhiêu phần trăm so với cái gì (giá đầu năm, giữa năm hay cuối năm). Các bạn thắc mắc thế là hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên trong đầu bài có 2 lần tăng hoặc giảm và đều đã giải thích là tăng và giảm đó là so sánh giữa giá sau khi điều chỉnh và trước khi điều chỉnh. Vì vậy câu hỏi cũng phải hiểu là tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm so với giá trước lần tăng hoặc giảm đó.

Đáp án của bạn Lê Khánh Loan:

Giả sử giá ban xăng đầu năm 2014 là 100đ. Sau lần điều chỉnh thứ nhất giá là:

      100 x (100% + 25%) = 125 (đ)

Giá sau lần điều chỉnh thứ hai là :

      125 x ( 100% - 36%) = 80 (đ)

Vậy để giá xăng dầu quay lại mức giá đầu năm 2014 thì phải tăng số phần trăm là:

     ( 100 - 80 ) : 80 = 0,25 = 25%.

Đáp số : 25%

----------------

Đáp án của bạn Trương Quang Đạt:

Coi giá xăng dầu đầu năm 2014 là 100%. Sau khi điều chỉnh, giá xăng dầu giữa năm bằng:

      100% + 25% = 125% (giá đầu năm)

Coi giá xăng dầu giữa năm (giá sau khi điều chỉnh từ đầu năm) là 100%. Sau khi điều chỉnh, giá xăng dầu cuối năm bằng:

      100% - 36% = 64% (giá giữa năm)

Giá xăng dầu cuối năm bằng:

      125% x 64% = 80% (giá đầu năm)

Vậy muốn giá xăng dầu quay trở lại mức giá đầu năm 2014 thì phải tăng:

      (100% - 80%) : 80% = 0,25 = 25%

Đáp số: 25%

function toggle_visibility(id) { var e = document.getElementById(id); if (e.style.display == 'block' || e.style.display=='') { e.style.display = 'none'; } else { e.style.display = 'block'; } }