Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Thành Đạt. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Thành Đạt

Lê Thành Đạt
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Lê Thành Đạt làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-01 19:04:54
Lê Thành Đạt làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-01 18:53:42
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-02 21:31:19
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-02 21:22:14
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-02 20:41:52
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-02 20:17:10
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-02 19:59:26
Lê Thành Đạt làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-02 19:48:07
Lê Thành Đạt làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-02 19:35:38
Lê Thành Đạt làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-02 18:14:46
Lê Thành Đạt làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-02 18:11:07

Luyện toán

70 -Trung bình 8.20 - Tổng điểm 8451

Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2014-10-09 11:50:39
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2014-10-10 12:12:42
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi đơn vị đo thể tích - minh họa bằng hình
Lần cuối làm bài: 2014-10-11 07:37:14
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2014-10-11 07:39:45
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2014-10-12 12:07:48
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2014-10-12 12:12:00
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về thể tích
Lần cuối làm bài: 2014-10-13 12:09:05
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính diện tích, thể tích bằng cách đếm
Lần cuối làm bài: 2014-10-17 17:43:05
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cân đồ vật bằng thử và sai
Lần cuối làm bài: 2014-10-17 17:48:55
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính nhanh
Lần cuối làm bài: 2014-10-17 18:17:20