Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Thành Đạt. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Thành Đạt

Lê Thành Đạt
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

70 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 7000

Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-06-10 16:41:04
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2014-10-11 07:39:45
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 9+5, 29+5, 39+25
Lần cuối làm bài: 2015-06-15 17:51:53
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2014-10-17 18:05:13
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cân đồ vật bằng thử và sai
Lần cuối làm bài: 2014-10-17 17:48:55
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần trăm - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-11-07 12:11:28
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc số đo góc với thước đo độ
Lần cuối làm bài: 2014-10-25 06:07:42
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng - milimet
Lần cuối làm bài: 2015-05-15 21:18:45
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2014-10-09 11:50:39
Lần cuối làm bài: 2014-12-15 20:24:09
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-06-10 16:36:13
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2014-10-24 11:18:25
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2014-11-09 22:03:00
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2014-10-12 12:12:00
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính nhanh
Lần cuối làm bài: 2014-10-17 18:17:20
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2014-10-17 21:57:56
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần
Lần cuối làm bài: 2014-10-17 21:21:23
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về thể tích
Lần cuối làm bài: 2014-10-13 12:09:05
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi đơn vị đo thể tích - minh họa bằng hình
Lần cuối làm bài: 2014-10-11 07:37:14
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính diện tích, thể tích bằng cách đếm
Lần cuối làm bài: 2014-10-17 17:43:05
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2014-10-30 19:46:08
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán cấu tạo số
Lần cuối làm bài: 2014-11-22 12:53:46
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2014-10-17 20:25:47
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán về bản đồ
Lần cuối làm bài: 2015-05-15 21:11:11
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải toán bằng vẽ sơ đồ - nâng cao
Lần cuối làm bài: 2015-04-04 08:23:03
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-06-03 16:40:44
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2015-06-03 16:31:36
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-06-10 16:32:00
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2015-06-01 16:58:56
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2015-05-29 21:37:18
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa
Lần cuối làm bài: 2015-06-03 16:17:32
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2015-05-29 11:45:51
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2015-05-28 20:31:16
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2014-10-12 12:07:48
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân tích ra thừa số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2015-05-29 21:12:29
Lần cuối làm bài: 2015-06-12 09:11:00
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bội số, bội số chung
Lần cuối làm bài: 2015-05-28 16:39:23
Lần cuối làm bài: 2015-05-30 12:15:57
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2014-10-10 12:12:42
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn liên quan đến ước số, bội số
Lần cuối làm bài: 2015-06-12 18:34:30
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2015-05-28 20:14:31
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2014-10-17 20:14:25
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ nhiều số nguyên, tổng đại số
Lần cuối làm bài: 2015-05-29 11:43:54
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng (trừ)
Lần cuối làm bài: 2015-06-02 17:57:50
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2015-05-29 21:26:20
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ ba số nguyên
Lần cuối làm bài: 2015-05-25 20:15:32
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xác định dấu của tích các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2015-05-30 08:59:57
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x (liên quan đến lũy thừa)
Lần cuối làm bài: 2015-05-24 20:25:30
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nửa mặt phẳng
Lần cuối làm bài: 2015-06-01 11:33:41
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2015-06-06 16:52:07
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc, số đo góc
Lần cuối làm bài: 2015-05-28 18:54:58
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù
Lần cuối làm bài: 2015-06-06 16:47:19
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia phân giác
Lần cuối làm bài: 2015-06-05 10:34:36
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2015-05-28 12:01:02
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2015-05-28 19:47:34
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2015-06-03 16:23:02
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2015-06-02 16:20:36
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm X
Lần cuối làm bài: 2015-06-03 16:09:55
Lần cuối làm bài: 2015-06-02 08:34:40
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2015-05-15 20:39:07
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-08-21 21:01:59
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường tròn
Lần cuối làm bài: 2015-06-01 15:34:39
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tam giác
Lần cuối làm bài: 2015-06-02 19:18:17
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2015-06-23 16:04:53
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vẽ hình đối xứng qua một điểm
Lần cuối làm bài: 2016-08-21 22:29:40
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-08-21 22:41:46
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc ba
Lần cuối làm bài: 2016-08-21 22:33:08
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất đường phân giác trong tam giác
Lần cuối làm bài: 2016-08-25 21:32:35
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các hằng đẳng thức
Lần cuối làm bài: 2016-08-21 22:28:52
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-08-23 19:59:20

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Lê Thành Đạt làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-01 19:04:54
Lê Thành Đạt làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-01 18:53:42
Lê Thành Đạt làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-02 21:31:19
Lê Thành Đạt làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-02 21:22:14
Lê Thành Đạt làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-02 20:41:52
Lê Thành Đạt làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-02 20:17:10
Lê Thành Đạt làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-02 19:59:26
Lê Thành Đạt làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-02 19:48:07
Lê Thành Đạt làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-02 19:35:38
Lê Thành Đạt làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-02 18:14:46
Lê Thành Đạt làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-02 18:11:07