Hôm nay lớp 4A tổ chức đi tham quan. Dự tính sẽ có 30 bạn đi. Thực tế đi tham quan không đủ 30 bạn. Sau khi kiểm đếm, một bạn nữ trong xe nói: nếu gấp đôi số bạn nữ có trên xe thì tổng số bạn (cả nam và nữ) mới đủ 30 bạn. Một bạn nam lại nói: nếu gấp ba lần số bạn nam có trên xe thì tổng số bạn cũng vừa đủ 30 bạn. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu bạn đi tham quan? bao nhiêu nam và bao nhiêu nữ?

----------------

Bạn trình bày lời giải đầy đủ vào Ô Bình luận phía dưới. Lời giải của các bạn sẽ được công bố vào Thứ Sáu, ngày 20/3/2015. Ba bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy, ngày 21/3/2015

Gợi ý: Số bạn đang có trên xe phải cộng thêm bao nhiêu lần số bạn nữ nữa để được 30 bạn? Tương tự, số bạn đang có trên xe phải cộng thêm bao nhiêu lần số bạn nam nữa thì được 30 bạn?

----------------

Chúc mừng ba bạn sau đây đã có lời giải hay và sớm nhất: (các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math)

1. Dương Thành Long, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

2. Lê Khánh Loan

3. Vũ Nhật Nguyên Thư, Trường Tiểu học Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

----------------

Xem đáp án

Lời giải của bạn Dương Thành Long:

Nếu gấp đôi số bạn nữ có trên xe thì vừa đủ 30 bạn ⇒ nếu cộng thêm số bạn đúng bằng số bạn nữ thì vừa đủ 30 bạn.

   (Nam + 2.Nữ = [Nam + Nữ] + Nữ = 30)

Tương tự như vậy, nếu gấp 3 lần số bạn nam có trên xe thì vừa đủ 30 bạn nên nếu cộng thêm 2 lần số bạn nam trên xe thì cũng vừa đủ 30 bạn.

   (3.Nam + Nữ = [Nam + Nữ] + 2.Nam = 30)

Nam Nữ 30 30

Vậy số bạn nữ trên xe gấp đôi số bạn nam trên xe (vì thêm 2 lần số bạn nam cũng bằng thêm 1 lần số bạn nữ)

Gọi số bạn nữ là 2 phần, số bạn nam là 1 phần ⇒ Số bạn nữ nhân đôi ( 2 phần x 2) là 4 phần cộng với số bạn nam (1 phần) bằng 5 phần là 30 bạn.

Vậy số bạn nam là 30 : 5 = 6 bạn.

Số bạn nữ là 6 x 2 = 12 bạn.

Lớp 4A có số bạn đi tham quan là: 12 + 6 = 18 bạn

function toggle_visibility(id) { var e = document.getElementById(id); if (e.style.display == 'block' || e.style.display=='') { e.style.display = 'none'; } else { e.style.display = 'block'; } }