Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Dương Thành Long. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Dương Thành Long

Dương Thành Long
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Luyện toán

49 -Trung bình 9.33 - Tổng điểm 5039

Dương Thành Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2014-10-24 22:35:18
Dương Thành Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-10-24 22:14:59
Dương Thành Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2014-10-21 21:05:34
Dương Thành Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-10-22 20:54:41
Dương Thành Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2014-10-25 12:06:24
Dương Thành Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2014-10-25 08:30:24
Dương Thành Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-10-26 21:01:28
Dương Thành Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm tròn số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-10-31 19:25:00
Dương Thành Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2014-11-01 09:27:58
Dương Thành Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-11-01 17:03:52