Chúc mừng ba bạn dưới đây đã có lời giải đúng và sớm nhất. Các bạn đã được thưởng/cộng 1 tháng VIP của Online Math:

1. kaitovskudo, Trường THCS Mông Dương, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

2. Nguyễn Tư Thành NhânTrường THCS Số 1 Nam Lí, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

3. Minh Châu, Trường Tiểu học Mỹ Hưng, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định

Chú ý: Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy, ngày 13/12/2014.

----------------------------------

Một xe rửa đường của Công ty vệ sinh môi trường được giao rửa đường cho một thị trấn có hệ thống giao thông như hình vẽ. Bạn hãy cho biết:

(1) Xe có thể xuất phát từ điểm nào và đường đi của xe như thế nào để xe rửa được tất cả các đường phố và mỗi đường phố chỉ nên đi qua đúng một lần? 

(2) Điểm xuất phát có đặc điểm gì để có đường đi của xe đi qua tất cả các con đường và không có đoạn đường nào lặp lại? 

Bạn trình bày đáp án của mình vào ô Gửi ý kiến bên dưới. Đáp án của các bạn sẽ được công bố vào Thứ Sáu, ngày 12 / 12 / 2014. Ba bạn có lời giải đúng và sớm nhất sẽ được tặng 1 tháng VIP của OnlineMath. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy, ngày 13 / 12 / 2014.

----------------------------------

Xem đáp án

Đáp án:

(1) Xe có thể xuất phát từ A hoặc C. Đường đi của xe có thể là: ABCDFGEFAC (xuất phát từ A và kết thúc ở C) hoặc CABCDFGEFA (xuất phát từ C và kết thúc ở A)

(2) Với mỗi đỉnh, ta tính số đường nối với nó (kề với nó). Ví dụ, với điểm A có 3 đường nối với nó (ta thường gọi là ngã ba), ký hiệu A(3); điểm G có 4 con đường nối với nó (G là ngã tư), ký hiệu G(4). Tương tự: B(2), C(3), D(2), F(4), G(4), E(4), K(4), H(4). Ta có nhận xét: nếu có đường đi đi qua tất cả các đoạn đường và mỗi đoạn đường đi qua đúng 1 lần thì bất cứ điểm nào trên đường đi (trừ điểm xuất phát và điểm kết thúc) luôn có số đường nối với nó là số chẵn (vì cứ có đường đi vào thì lại có đường đi ra). Tức là điểm trong đường đi (trừ đầu và cuối) phải là các điểm ngã hai, ngã tư, ngã sáu, v.v. (ngã chẵn), chứ không thể là ngã ba, ngã năm, v.v. (ngã lẻ). Trong số các điểm trên hình vẽ, chỉ có 2 điểm A và C có số đường nối với nó là số lẻ (đều là 3) => Điểm xuất phát của đường đi phải là A hoặc C, tức là điểm xuất phát là điểm có số đường nối với nó là số lẻ. function toggle_visibility(id) { var e = document.getElementById(id); if (e.style.display == 'block' || e.style.display=='') { e.style.display = 'none'; } else { e.style.display = 'block'; } }