Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Minh Châu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Minh Châu

Minh Châu
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

12 -Trung bình 5.89 - Tổng điểm 1590

Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2014-11-15 19:14:44
Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-07-17 19:02:04
Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-03-05 18:12:58
Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2014-11-15 18:52:07
Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2014-10-31 20:36:10
Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2014-10-31 19:57:31
Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2014-10-31 19:48:09
Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2014-10-31 19:36:56
Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2014-10-31 20:04:22
Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2014-08-28 10:55:20

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi