Giới thiệu

Trường Tiểu học Mỹ Hưng . Địa chỉ: Xóm 3 Mỹ Hưng - Mỹ Lộc - Nam Định