Xin chúc mừng ba bạn sau đây có lời giải đúng và sớm nhất, các bạn đã được thưởng/cộng 1 tháng VIP của Online Math:

1. Minh Châu, Trường Tiểu học Mỹ Hưng, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định

2. Lê Thành Đạt, Trường Tiểu học Hải Nam, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

3. Trần Lê Huy Bình,  Trường Tiểu học Thạch Văn, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Chú ý: Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy, ngày 8/11/2014.

---------------------------------------

Có ba vận động viên A, B, C chạy thi từng đôi một trên quãng đường 100 mét. Khi A và B chạy thi, lúc A chạm đích thì B vẫn còn cách đích 20 mét. Khi B và C chạy thi, lúc B đến đích thì C vẫn còn cách đích 20 mét nữa. Hỏi nếu A và C chạy thi với nhau, lúc A chạm đích thì C còn cách đích bao xa? Biết rằng vận tốc của cả ba người là hằng số và không thay đổi trong tất cả các lần chạy.

Bạn trình bày đáp án của mình vào ô Gửi ý kiến bên dưới. Đáp án của các bạn sẽ được công bố vào Thứ Sáu, ngày 7 / 11 / 2014. Ba bạn có lời giải đúng và sớm nhất sẽ được tặng 1 tháng VIP của OnlineMath. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy, ngày 8 / 11 / 2014.

----------------------------------------

Xem đáp án

Đáp án:

Theo đầu bài, khi B chạy được 100m thì C chạy được 80m. 

Vậy khi B chạy được 10m thì C chạy được 8m (mỗi người giảm 10 lần, vì 100:10 = 10; 80:10 = 8).

Suy ra khi B chạy được 80m thì C chạy được 64m (Tăng 8 lần, vì 10x8=80, 8x8=64).

Lại theo đầu bài, khi A chạy được 100m thì B chạy được 80m; và khi đó C chạy được 64m.

Vậy khi A chạy được 100m thì C chỉ chạy được 64m. Tức là khi A đến đích (100m) thì C còn cách đích là: 100 - 64 = 36m.

Đáp số: 36m.

function toggle_visibility(id) { var e = document.getElementById(id); if (e.style.display == 'block' || e.style.display=='') { e.style.display = 'none'; } else { e.style.display = 'block'; } }