CÁCH THỨC NHẬN LƯƠNG???

Sinh viên A vừa ra trường nên đi nộp hồ sơ vào một doanh nghiệp. Trong quá trình thỏa thuận về chế độ tiền lương của một năm, có hai cách được đặt ra là:

Cách 1: Một năm, anh ta được trả 100 triệu đồng.

Cách 2: Tháng thứ nhất được trả 25 nghìn đồng, tháng thứ hai được trả 50 nghìn đồng, tháng thứ ba được trả 100 nghìn đồng, ... và trả tới tháng thứ 12.

Theo em, anh ta nên chọn cách nào để có số tiền lương lớn hơn?

TenAnh1

---------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 6/1/2017. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 6/1/2017. 

---------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải đúng và sớm nhất; Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math.

Nga_27122003

A Lê Văn

Nguyễn Khang

Phan Thanh Tịnh

Đặng Nguyễn Khánh Uyên

----------

Sâu đây là lời giải của bạn Nguyễn Khang:

Nếu anh ta chọn cách 2 thì số lương mỗi tháng sẽ tăng lên gấp đôi. Ta liệt kê số lương mỗi tháng như sau:

Tháng 1 - 25 000 đồng

Tháng 2 - 50 000 đồng

Tháng 3 - 100 000 đồng

Tháng 4 - 200 000 đồng

Tháng 5 - 400 000 đồng

Tháng 6 - 800 000 đồng

Tháng 7 - 1 600 000 đồng

Tháng 8 - 3 200 000 đồng

Tháng 9 - 6 400 000 đồng

Tháng 10 - 12 800 000 đồng

Tháng 11 - 25 600 000 đồng

Tháng 12 - 51 200 000 đồng

Nếu tính tổng số lương của một năm anh ta sẽ được 102 375 000 đồng.

Ta thấy rằng 102 375 000 đồng > 100 000 000 đồng. Vì vậy theo em, anh ta chọn cách 2 sẽ có số tiền lương lớn hơn.