Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Khang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Khang

Nguyễn Khang
Mình chính là tth, nhưng bị olm khóa nic kia nên .. . . Có thằng mạo danh mình:https://olm.vn/thanhvien/hoangshin thằng này mạo danh tôi đó! Ai báo admin giùm với! Cái thằng đấy nó bị mất dạy rồi mấy bạn ơi! Còn 20 đ nữa cán mốc 100 . Lần này khóa nic tth (4385 đ nên ko còn hứng nên không còn hứng thú kiếm đ như trước nữa! :(

Điểm thi

Nguyễn Khang làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-02 08:12:55
Nguyễn Khang làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-02 08:06:39
Nguyễn Khang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-10 19:35:57
Nguyễn Khang làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-10 10:13:44
Nguyễn Khang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-09 08:29:08
Nguyễn Khang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-09 07:56:51

Luyện toán

30 -Trung bình 9.89 - Tổng điểm 3066

Nguyễn Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-02-01 08:27:54
Nguyễn Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-12-14 17:20:59
Nguyễn Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2016-12-20 07:44:05
Nguyễn Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-02-04 10:30:45
Nguyễn Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-12-27 08:49:57
Nguyễn Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-12-31 08:24:14
Nguyễn Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-01-07 06:31:54
Nguyễn Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm tròn số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-01-08 06:28:38
Nguyễn Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2017-01-07 15:58:51
Nguyễn Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-02-04 10:42:07