Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Khang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Khang

Nguyễn Khang
níc này hay giải xàm lắm đó, đừng có tin:) hãy đọc kĩ trước khi chép. Phương pháp lưỡi lam dao - BĐT là một phương pháp rất hay!

Luyện toán

30 -Trung bình 9.89 - Tổng điểm 3066

Nguyễn Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2017-06-14 08:32:43
Nguyễn Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2017-03-09 19:42:17
Nguyễn Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-02-07 20:38:50
Nguyễn Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm diện tích
Lần cuối làm bài: 2017-02-07 17:25:46
Nguyễn Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-02-07 06:26:34
Nguyễn Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-02-05 13:56:51
Nguyễn Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2017-02-04 10:28:52
Nguyễn Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-02-04 10:29:43
Nguyễn Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-01-21 20:30:04
Nguyễn Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-01-21 20:22:23

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyễn Khang làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-02 08:12:55
Nguyễn Khang làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-02 08:06:39
Nguyễn Khang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-10 19:35:57
Nguyễn Khang làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-10 10:13:44
Nguyễn Khang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-09 08:29:08
Nguyễn Khang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-09 07:56:51