Trong hội trường có một số người đang đứng, một số người đang ngồi. Nếu cho 25% số người đang ngồi đứng lên và đồng thời cho 25% số người đang đứng ngồi xuống thì khi đó số người đứng chiếm 70% tổng số người trong hội trường. Hỏi có bao nhiêu phần trăm số người đứng lúc đầu?

---------------------

Đáp án của các bạn sẽ được công bố vào Thứ Sáu, ngày 19/6/2015. Ba bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy, ngày 20/6/2015.

---------------------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải hay và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math.

1. thang Tran, Trường THCS Hà Châu, Huyện Phú Bình - Thái Nguyên

2. Lê Tự Nguyên Hào, Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh

3. Alex Queeny,Trường Tiểu học Tân Nhựt 6, Huyện Bình Chánh - Thành phố Hồ Chí Minh

4. Nguyễn Anh Kim Hân, Trường Tiểu học Tam Quan 1, Huyện Hoài Nhơn - Bình Định

5. Trần Hồng Quyền, Trường THCS Lương Thế Vinh, Huyện Đắk Tô - KonTum

---------------------